Use Cases

Kapıdan Kapıya Atık Toplama Sistemi

hero alt text

Sürdürülebilir Kent Modelleri: Kapıdan Kapıya Atık Toplama ve Ayırma Sistemi

Gündelik kapıdan kapıya atık toplama operasyonları için operasyonel içgörülere dayanan bir sistem kurun. Tüm verileri barındıran tek sistem ile farklı akışlardan gelen gerçek zamanlı verileri yapılandırın ve maksimum üretkenliğe ulaşın.

Kapıdan kapıya atık toplama (D2D ya da Door-to-Door) hizmetleri, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede gelişmiş atık toplama ve ayırma işlemleri için en sık kullanılan yöntemler arasındadır. Sistemin bölgelere göre adı değişse de işleyişi aynıdır ve genelde belediye ve onların yetkilendirdiği kuruluşlara aittir.

Verimli bir kapıdan kapıya atık toplama sistemi; çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir atık yöntemidir. Bu akıllı atık toplama stratejisi, yıllardır ekonomik ve ekolojik sorunların kaynağına dönüşen depolama sahalarındaki atık miktarını azaltmak için birebirdir. Böylece evsel atıklar sağlık tehdidi değil, yeni döngüsel ekonomi ve ikincil kaynaklar için temel oluşturur. Kapıdan kapıya atık toplama operasyonları, gerçek zamanlı ve geçmiş verilere dayanan detaylı bir işleyişe dayanır:

• İlk ve destekleyici adım, evde atıkların kaynağına göre ayrılmasıdır.
• Sonrasında vatandaşlar evsel atıklarını caddelerin yakınındaki özel atık konteyneri veya sıfır atık konteyneri gibi özel kutulara atar.
• Araçlar, önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesini izleyerek saptanan toplama noktalarına gider.
• Zaman çizelgesine “toplama takvimi” adı verilir ve bilgiler vatandaşlara da düzenli olarak iletilir.

Evsel atıklar ve geri dönüşüm arasındaki kuvvetli bağlantıyı düşününce bu belediye atık yönetimi hizmetinin, döngüsel ekonomi pratikleri ve sürdürülebilir iş modellerine kattığı yüksek değeri görürüz. Katma değerin artışı için çok sayıda atık toplama kutusu doğru bir şekilde, hatta otomasyon sistemleri ile yönetilmelidir. Dolayısıyla kapıdan kapıya atık toplama hizmetleri, göründüğünden daha karmaşıktır. Atık yönetimi personelinden vatandaşlara kadar tüm paydaşların aktif katılımı gerekir.

Sorunsuz iletişim ile kesintisiz ve gerçek zamanlı veri akışı, sadece uçtan uca çalışan dijital atık yönetimi çözümleri ile gelir. İyi planlanmış ve sürdürülebilir bir kapıdan kapıya toplama sistemi için sektörün en iyisi Evreka’nın nasıl çalıştığını görelim!

Evreka Çözümleri ile Kapsamlı Kapıdan Kapıya Atık Toplama

Evreka’nın kapıdan kapıya atık toplama için sunduğu her-şey-dahil çözümlerin faydalarını öğrenmek için videomuzu izleyin. Sürdürülebilir ve optimize edilmiş atık yönetimi elde etmek için operasyonlarınızı Evreka ile yönetin ve takip edin!

 • Maksimum Üretkenlik için Otomasyon

  • Gerçek zamanlı takip ile operasyonel içgörüler elde edin.

  • Günlük süreçleri bir standarda oturtarak üretkenliği artırın.

  • Stratejik planlama ve yönetim desteği sayesinde idari iş yükünü azaltın.

  • Tüm verileri tek bir çatı altında birleştirin.

  • Kapsamlı raporlama ile her detayı değerlendirin.

  • Kağıtsız, ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir operasyonlar yönetin.

  • Ölçek geri dönüş sürelerini ve ilgili riskleri (finansal, operasyonel ve H&S) minimuma indirin.

  • Farklı veri akışlarını entegre ederek yapılandırılmış verilere ulaşın.

 • Tam Kontrol Sağlayan Ekonomik ve Özelleştirilebilen Çözümler

  • Kaynakların doğru tahsisiyle verimliliği maksimize edin.

  • Kontaminasyonu önleyin, raporlayın ve analiz edin.

  • Maliyet, zaman ve enerji açısından verimli, özelleştirilebilir ve uçtan uca çözümlere kavuşun.

  • Çevik optimizasyon için tüm paydaşlar arasında hızlı bir iletişim ağı kurun.

  • Tek bir konumda özelleştirilmiş metrikler oluşturun, düzenleyin ve ilgilere gönderin.

  • Kurumsal kaynak planlaması (ERP) akışını özelleştirin.

 • Dengeli Enerji Kullanımına Yönelik Rota Optimizasyonu

  • Rota optimizasyonu yoluyla kaynak planlamasını sürdürülebilir hale getirin. 

  • Gereksiz ve istenmeyen toplama operasyonlarından kaçının.

  • Karbon emisyonunu düşürürken gereksiz enerji kullanımını en aza indirgeyin.

  • RFID ve kayıt sistemi ile yapılandırılabilir görev tamamlama kanıtı detaylarını inceleyin.

  • Sahada kaç operasyon yapıldığını ölçmek ve izlemek için PTO kullanın.

  • Belirli bir kuruluşa sağlanan hizmetleri ölçmek ve izlemek için PAYT sisteminden faydalanın.

 • Nasıl Çalışıyor?

  Sevkiyat yöneticilerinin kapıdan kapıya toplama ve ayırma sisteminde üç temel görevi var:

  • Program oluşturma

  • Günlük rotaları ayarlama

  • Planlama görevleri 

  Temel görevler haricinde beklenmedik gelişmeleri de yönetmeleri gerekir. Bu durumlar:

  • Araç arızaları

  • Sahadaki istenmeyen olaylar 

  • Çalışanların gelmemesi gibi ani değişiklikleri izlemeyi ve hızla karşılık vermeyi içerir.

 • Nasıl Çalışıyor?

  Saha çalışanları, planlamaya göre günlük olarak görevlerini takip eder ve Field Work uygulaması aracılığıyla gördükleri optimize edilmiş rotalarına başlar. RFID okuyucular, PTO ve GPS Location gibi çözümler aracılığıyla konteynerleri alır ve görev tamamlama kanıtı ayrıntılarını otomatik olarak kaydederler.

  PTO veya RFID okuma verileri ile manuel olarak veya entegrasyonlar yoluyla görevler tamamlanır. Bu sayede ofis, müşteriler ve vatandaşların karşılanan ihtiyaçları anlık ve geriye dönük olarak izlenebilir. Öte yandan vatandaşlar, Müşteri Portalı üzerinden geçmiş alımları ve alınan hizmetleri görebildiği gibi, devam eden programlara ilişkin gelecek planlarını da izleyebilir.

Kapıdan kapıya atık toplama sistemini kolaylaştırmak için gerçek zamanlı operasyon bilgiler edinmenizi sağlayan çözümlerimize göz atın.

Demo talep edin

İlgili Yazılım Çözümleri

Operasyon Yönetimi

Filo Yönetimi

Konteyner Yönetimi

Diğer çözümlerimizi keşfedin