Sektörler

Medikal Atık

Atık yönetimi süreçlerini nasıl geliştireceğinizi ve otomasyonla maksimum verime ulaşmanın yollarını keşfedin!

Tıbbi Atık Yönetimi ve Bertarafı

Tıbbi atık; hastalık teşhisi, tedavisi ve deneysel çalışmalar sırasında oluşan atık türlerine verilen isim. Daha spesifik örnekler sunan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, sağlık kuruluşlarında oluşan enfeksiyöz atık, patolojik atık ve kesici-delici atıkları kapsıyor. Başlıca tıbbi atık örnekleri ise şu şekilde:

• İlaç
• Kan, kan ürünleri ve bunlara bulaşan nesneler
• Bandajlar
• Eldivenler
• Radyoterapi materyalleri
• Kimyasallar
• Doku örnekleri
• İğneler
• Diyaliz atıkları

Tıbbi atıklar için daha fazla örnek vermek mümkün. Bu çeşitliliğin ortak paydası ise azami dikkatle ve mevzuata uygun şekilde yapılması gereken tıbbi atık bertarafı. Özellikle biyomedikal atık bertarafı sırasında sağlık önlemleri ve sıkı takip süreci son derece önemli.

Tıbbi Atık Yönetimi Nedir?

Dünya geneline baktığımızda tıbbi atıklara yönelik toplama, taşıma, depolama ve bertaraf işlemlerinin bütüncül bir anlayış ve teknolojik imkanlardan yoksun şekilde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Tıbbi atıkların toplanması için tıbbi atık kutusu ya da tıbbi atık konteyneri gibi özel saklama yöntemleri kullanılsa da bu atıklar uzun süre diğer atık türleri gibi işlendi. Neyse ki, bu yöntemin yaydığı hastalıklar ve çevreye verdiği zararlar fark edildi.

İyileşmemizi sağlayan medikal araç gereçlerin sağlığımızı tehdit ettiği döngüyü kırmak bizim elimizde. Bu noktada devreye giren tıbbi atık yönetimi, birçok kural ve denetim çerçevesinde işleyen bertaraf süreçlerini yönetmeliklere uygun şekilde halletmeyi sağlıyor. Bu yolda en büyük destekçi ise dijital sistemler.

Tıbbi Atıklar Geri Dönüştürülebilir Mi?

Tıbbi atıkların çevreye zararlarının önlenmesinin ötesinde bazı türler için geri dönüşüm yoluyla döngüsel ekonomiye katkı sağlayabiliriz. Elverişli tıbbi atıkların geri dönüşümü için izlenen temel prosedür ise şu şekilde:

• Atıklar tıbbi atık poşeti ya da tıbbi atık kovası gibi özel araçlarla toplanıyor.
• Özel ekipmanlar ve koruyucu giysilerle gelen görevliler, atıkları tıbbi atık taşıma aracı ile en yakın ve uygun tesise götürülüyor.
• Atıklar, tıbbi atık sterilizasyon tesisleri içinde çeşitli yöntemlerle arındırılarak evsel atık haline dönüşüyor ve ayrıştırılıyor.
• Daha sonra geri dönüşüme ya da düzenli depolama sahalarına aktarılıyor.
Yine de, radyoaktif ve kimyasal gibi bazı özel türler için farklı yönetmelikler olduğunu belirtelim.

Evreka’nın Tıbbi Atık Yönetimi Yazılımı ile Güvendesiniz

Tıbbi atık sınıflandırılması ve tıbbi atık tesisi prosedürleri, karmaşık bir sürecin habercisi gibi görünebilir. Kategorilere göre ayrışan binlerce detayı incelemeyi ve sıkı takibi kolaylaştıracak dijital çözümler ise bir tık uzağınızda. Global birikimi ve son teknolojiye dayanan çözümleriyle sektörde öncü olan Evreka, verimli ve uygun maliyetli bir tıbbi atık yönetimi yazılımı ile karşınızda.

Evreka tıbbi atık yönetim sistemi, mevzuatlara uygun ve güvenli bertarafı sağlayan uçtan uca bir sistem sunuyor. Tıbbi atıkların taşınması, depolanması ve bertarafı için geliştirilen kaliteli ve özelleştirilebilir çözümler sayesinde doğru stratejileri kurabilirsiniz. Evreka tıbbi atık operasyon yazılımı, belediyeler için tıbbi atık yönetim planı ve hastanelerde tıbbi atık yönetimi başta olmak üzere pek çok konuda en büyük destekçiniz olacak!

Özelleştirilebilen ve maliyeti düşüren tıbbi atık yönetimi ile yeni bir yol çizin.

Ücretsiz Demo

Evreka’nın bağış kutusu operasyonlarının yürütülmesinde sağladığı analiz ve ayrıntı düzeyiyle nadiren karşılaşıyoruz. Evreka sayesinde bağış kutularının toplanması için gereken toplam süre ve mesafeyi azaltmaktayız ve bağış kutularının toplanmasını daha verimli bir şekilde yönetmekteyiz. Evreka, toplumun iyiliği için daha verimli bir sistem yaratmamıza ve toplama sürecini yönetmemize yardımcı oldu. Evreka SaaS sistemi, beklentilerimizi aşan çok akıllı bir çözümle beraber, bağış hırsızlığı gibi nadir görülen sıra dışı durumları da fark etmemizi sağladı.

Türk Kızılayı
 • Uluslararası Yönetmeliklere Uygun Tıbbi Atık Yönetimi

  Evreka tıbbi atık yönetimi çözümleri, müşteri gereksinimlerine göre modüler çözümler sunuyor. Özellikle kimyasal materyaller nedeniyle değişik mevzuatlara uymayı gerektiren tıbbi atıklar, veriye dayalı sistemlerle rahatça yönetilebilir. Gerçek zamanlı ve geçmişe dönük tıbbi atık verileri sayesinde operasyonel bilgilere her an erişebilirsiniz. Evreka sistemi ile oluşturacağınız ekonomik ve güvenli planlar ile sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanız çok kolay!

 • Fark Yaratın: Tıbbi Atık Akışının Tam Kontrolü

  Verimli tıbbi atık bertarafı için en önemli etken hiçbir detayı kaçırmamak. Dünya çapında ve yereldeki birçok düzenlemeye uymanızı garanti eden Evreka tıbbi atık yönetimi yazılımı, döngüdeki tüm parametreleri gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlıyor. Kapsamlı takip sistemini kullanarak tıbbi atık işleme süreçlerini olması gerektiği gibi planlayıp kaydedebilirsiniz. Kısa süre içinde değişikliklere de rahatça adapte olabilen bir operasyon standardı kurmak sizin elinizde.

 • Bulut Teknolojisi ile Kağıtlardan Kurtulun

  Evreka tıbbi atık yönetim sisteminin direkt faturalandırma özelliği ile evraklardan bir çırpıda kurtulabilirsiniz. Çevrim içi kayıt tutma sistemi, EPA ve DOT gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra, bakanlıkların ve diğer kamu kurumlarının direktiflerine uymanız için destek olacak. Üstelik, süresiz olarak saklanan arşivler sayesinde şu verileri görebilirsiniz:

  • Toplama planları

  • Hesap geçmişi

  • Güvenli bir çevrim içi portal aracılığı ile hizmet programları ve daha fazlası!

  Böylece tıbbi atık akışını güvenli bir merkezde tutulan verilere odaklı ve güvenli şekilde yöneteceksiniz. Minimuma inen evrak işleri ile hızlanan operasyonlar, şeffaf ve her an erişilebilir bilgilerle optimize edilecek.

SSS

Tıbbi Atık Nedir?

Tıbbi atık; hastaneler, kan bankaları, veteriner klinikleri, muayenehaneler, diş klinikleri ve laboratuvarlar gibi sağlık kuruluşlarında oluşan enfeksiyöz, kesici-delici ve farmasötik atıklara denmektedir. Bu kapsamlı atık türünü tanımlayan bazı terimler ise şu şekilde:

• Düzenlenmiş Tıbbi Atık
• Biyomedikal Atık
• Klinik Atıkları
• Bulaşıcı Tıbbi Atık
• Sağlık Atıkları

Genel sağlık atıkları ile tehlikeli tıbbi atıklar arasındaki ayrım ise DSÖ’ye göre aşağıdakiler gibi bileşenlerle kontamine olan malzemeler:

• Vücut sıvıları
• İnsan dokusu

Diğer ekipmanlar, hayvan dokusu ve sağlık tesislerinin mutfak atıklarına kadar pek çok tür ise genel sağlık atıkları kategorisinde değerlendiriliyor.

Tıbbi Atık Türleri Nelerdir?

DSÖ’nün sınıflandırması geniş tabanlı tıbbi atıklar hakkında daha net fikir veriyor.

Patolojik Atık: Cerrahi girişim, otopsi veya anatomi çalışmasında oluşan doku, organ, vücut parçaları, hayvan cesetleri
Kesici-Delici Atık: Şırınga, enjektör ve diğer tüm deri altı girişim iğneleri, bıçak, kırık cam, ampul, lam-lamel vb.
Farmasötik Atık: Süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, dökülmüş, kontamine veya bozulmuş aşılar, serumlar ve ilaçlar ile artıklarını barındıran ekipmanlar
Enfeksiyöz Atık: Laboratuvarlardan kan ve diğer vücut sıvıları gibi bulaşıcı bileşenler ile kontamine atıklar veya enfeksiyonlu hastalardan gelen atıklar
Kimyasal Atık: Tedavi, tanı ve deney gibi tıbbi alanlarda kullanılan zararlı kimyasal maddeler
Radyoaktif Atık: Radyonüklidlerle kontamine ürünler
Ağır Metal İçeren Atıklar: Tedavi, tanı ve deney için kullanılan alet ve ekipmanlardaki cıva, kadmiyum, kurşun vb. atıklar
Genotoksik Atık: DNA üzerinde mutasyon yapıcı veya kanserojen türden farmasötik ve kimyasal maddeler ile sitotoksik ilaçlar gibi genotoksik özelliklere sahip maddeler.
Tehlikesiz/Genel Atık: Biyolojik, kimyasal, radyoaktif veya fiziksel tehlikesi olmayan malzemeler.

Tıbbi Atıklar Nasıl Yok Edilir?

Çevre ve insan sağlığını korumak için tıbbi atıkların doğrudan ya da dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi yasak. Diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertarafı gerekiyor. Tıbbi atıkların oluştukları yere en yakın ve uygun tıbbi atık tesisi içinde uygun teknolojiler ile sterilizasyonu ise en önemli adım.

Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar bile tıbbi atık sterilizasyon işlemi ile arıtılmalı. Temel mantık, tıbbi atıkları sterilizasyon ile evsel atığa dönüştürerek düzenli depolama sahasına göndermek veya geri dönüşüm ile işlemek. Peki tıbbi atık bertaraf yöntemleri nelerdir?

• Buhar sterilizasyonu, örneğin, otoklav
• Isıl işlemler, örneğin, mikrodalga
• Elektropiroliz
• Bazı kimyasal atıklar ve biyomedikal atıklar için enzimler ve kimyasallar

Evreka Tıbbi Atık Yönetimi Avantajları Nelerdir?


• Maliyet, zaman ve enerji açısından verimli hizmetler
• Güvenli operasyonlar
• 7/24 takip için gerçek zamanlı veriler
• Geçmiş operasyon kayıtları
• Azalan manuel işlemler ve kağıt kullanımı
• Yönetim planı için yarı yarıya az süre
• Hızla yükselen fiyatlara karşı sürdürülebilir tıbbi atık operasyonları
• Tüm paydaşlar arasında kesintisiz iletişim
• Çeşitli ihtiyaçlar için özelleştirilebilir çözümler
• Gözetim zincirine uyum için uçtan uca ve bulut tabanlı sistem

Evreka Çözümlerini İnceleyin

Operasyon Yönetimi

Konteyner Yönetimi

Personel Yönetimi

Diğer Çözümleri Keşfedin