Yazılım çözümleri

EPR ve PRO için Atık Yönetimi

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) ve üretici sorumlulukları kuruluşları (PRO) için en etkili çözüm

Evreka’nın her şey dahil EPR çözümü sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olur

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Yönetimi’nin (EPR) verimli ve karlı atık uygulamalarına sağladığı avantajlarla ilgili yeni videomuzu izleyin.

EPR Nedir?

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR), atık yönetimi ve geri dönüşüme sunduğu katkılar ile sürdürülebilirlik hedeflerine ve döngüsel ekonomiye ulaşmanın temel araçlarından biri. Önemli olduğu kadar karmaşık da olan bu süreci, Evreka’nın uçtan uca dijital çözümleri ile kolay hale getirebilirsiniz. Evreka EPR Yönetimi modülünün sıra dışı özelliklerini tanımaya ne dersiniz?

EPR: Sürdürülebilir Atık Yönetiminin Kalbi

EPR; ürünlerin yaşam döngüsüne odaklanarak üreticileri, perakendecileri ve ithalatçıları tüketim sonrası ürünlerin bertarafı ve geri dönüşümünden sorumlu tutuyor. EPR şemaları çoğunlukla atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE), ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA), ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL) ya da plastik, cam, kağıt, ahşap ve metal gibi ambalaj atıkları için kullanılıyor.

Sürdürülebilir kalkınma ve yeniden yaratılan kaynakların yönetimine dayanan EPR, şirketleri ürettiklerinden sorumlu tutarak süreci bir standarda oturtuyor. Bu sayede çevre dostu ürün tasarımı ve çevresel açıdan sürdürülebilir bertaraf yöntemleri de teşvik ediliyor.

Kısacası EPR, şirketlerin ürünlerinin yaşam döngüsüne odaklanarak pozitif çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler yaratmasını sağlıyor. Ancak son derece karmaşık bir süreç olduğu için şirketler süreci kendi içinde yönetmekte zorlanıyor. Bu noktada üretici sorumlulukları kuruluşları (PRO) devreye giriyor.

EPR için Üretici Sorumluluk Kuruluşları (PRO) nedir?

Üretici sorumlulukları kuruluşları (PRO), atıkları ayırmaktan geri dönüşüme kadar tüm EPR sürecinin resmi düzenlemelere göre yönetilmesini garanti ediyor. Binbir detay içeren EPR prosedürlerinin çevresel ve yasal sorumluluğu göz önüne alınınca, verimli bir uygulamanın ne kadar hayati olduğunu anlamak zor değil! Öte yandan, etkili çözümlere rastlamak ise çok zor. Neyse ki Evreka’nın hepsi bir arada EPR çözümü, kuruluşların her ayrıntıyı dijital olarak incelemesini sağlıyor.

Entegre EPR Yönetimi için En Kapsamlı Çözüm

Dünyanın her yerinde EPR pratiklerinin ayrıntıları değişebiliyor ama sorunlar sabit kalıyor: Şeffaflık ve adil fiyatlandırma. Evreka’nın uçtan uca entegre EPR çözümü sayesinde yöneticiler, gerçek zamanlı dijital denetim ve raporlama ile her ayrıntıyı ele alabiliyor. Böylece, kuruluşların süreci yönetmesi hiç olmadığı kadar problemsiz hale geliyor!

Evreka EPR Yönetimi Çözümü Uçtan Uca Gözetim Zinciri Sağlıyor

Evreka olarak, dijital ve son teknoloji atık yönetimi modüllerinin sorunsuz entegrasyonunu sağlıyoruz. Bu sayede, atıkları toplama noktalarından geri dönüşüm tesislerindeki son anlarına kadar takip ediyoruz. Her malzemeye dair toplama miktarı, kategorize edilme ve geri dönüşüm süreci hakkında gerçek zamanlı verileri tutarak detaylı raporlar oluşturuyoruz.

Böylece üreticiler şeffaf verilere erişebiliyor ve performans ölçümü ile doğru stratejiler kurarak maksimum verim alabiliyor. Örneğin; yöneticiler EPR sürecinin hangi bölgelerde daha etkili olduğunu görebiliyor. Ayrıca tüm işlemler uçtan uca gözetim zinciri sayesinde yasal yükümlülüklere uygun olarak yürütülüyor.

Adil fiyatlandırma sorununu da şeffaf atık toplama verileri ile çözüyoruz, isterseniz pazar payı isterseniz de ürün birimi üzerinden. Üreticiler, kuruluşlar ve tüketiciler toplama noktaları yönetiminden geri kazanım ve atık toplama tesisine kadar anında denetleme yapabiliyor. Üstelik tüm paydaşlar aynı bilgi kaynaklarıyla besleniyor. Paydaşları aynı sisteme bağlayarak hem tüm verileri görmelerini hem de verileri ihtiyaçlarına göre kullanmalarını sağlıyoruz.

Dolayısıyla Evreka modülleri idari iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor. Evreka’nın sürdürülebilir ve uçtan uca modülleri ile şeffaf faturalandırma aşamasına kadar her ayrıntı, yasalar doğrultusunda ve tüm paydaşların yararına yürütülüyor.

En önemlisi, EPR yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilirliği sağlama misyonumuz açısından da değerli bir fırsat. Bu stratejinin toplumsal farkındalığı artıracak ve atık miktarını azaltacak yapıcı niteliğinin farkındayız. Bu stratejinin sosyal sorumluluğa, doğaya saygıya ve döngüsel ekonomiye öncelik veren daha geniş ve yenilenen bir sürdürülebilirlik vizyonunu tamamladığını biliyoruz. Siz de:

• Kronik bir sorun haline gelen tek kullanımlık plastiklerden ve ambalajlardan başlayarak atık oluşumunu azaltmak
• Atıkların geri dönüşüm, yeniden kullanım ve geri kazanım oranlarını global ölçekte artırmak
• Ürünlerin atığa dönüştüğündeki etkisini fark ederek daha bilinçli bir üretim ve tüketim anlayışının parçası olmak
• Toksik ve zararlı malzemelerin güvenli bertarafı ve geri dönüşümünü sağlamak
• Canlıların sağlığını ve çevreyi tehlikeye atan olumsuz etkileri azaltmak
• Sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız, Evreka’nın şeffaf verilere dayanan, verimli ve hepsi bir arada EPR çözümlerine başvurun.

Evreka’nın sürdürülebilir ve doğa dostu atık yönetimi dünyasının bir parçası olun!

Ücretsiz demo

SSS

EPR Yönetimi Nedir?

EPR Yönetimi, firmaları ürünlerinin yaşam döngüsünden sorumlu tutan ve maksimum verimlilikle geri dönüştürmelerini sağlayan stratejiyi uygulamayı sağlıyor. Böylece, kaliteli bir EPR çözümü ile:
• Tüm yasal süreçlere uyabilirsiniz.
• Üretici Sorumluluk Kuruluşları (PRO) başta olmak üzere tüm paydaşların iletişimini sağlayabilirsiniz.
• Tüm operasyonları kontrol edebilirsiniz.

EPR ve PRO Süreçlerinin Maliyeti Nasıl Azaltılır?

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) operasyonları kadar yasal mevzuatın takibine de önemli ölçüde dikkat etmelisiniz. Ayrıca, bölgeden bölgeye değişen mevzuatlar nedeniyle gözetim zinciri takibi de görünen daha karmaşık. Dolayısıyla, ana işlevi etkin takip olan EPR pratiği:
• Çeşitlilik Değişkenlik
• Geniş kapsam
• Paydaşların çokluğu nedeniyle zorlaşarak uçuk maliyetlere yol açabilir.
Neyse ki, IoT tabanlı atık yönetimi çözümleri ile:
• Tüm bilgileri tek çatı altında toplamak
• Operasyonları uçtan uca izlemek
• Paydaşlarla etkin bilgi paylaşımı sayesinde şeffaf ve hızlı iletişim mümkün.
Böylece tek bir dijital çözümle maliyetleri ve idari iş yükünü önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

EPR ve PRO Yönetimi Neden Önemlidir?

EPR, gezegenimizi kurtarmayı amaçlayan sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi için en kritik araçlardan birisi. “Kirleten öder” ilkesini ve yasal süreçlerle verimli geri dönüşümü garanti altına almakla kalmayıp, daha bilinçli bir tüketim modeline alan açarak müşteri bilincini de güçlendiriyor. Somut sonuçlar için verebileceğimiz başlıca örnekler ise:
• Tek kullanımlık plastikler, ambalaj, AEEE, ÖTA ve ÖTL başta olmak üzere atık üretiminin azalması
• Geri dönüşüm, yeniden kullanım ve geri kazanımın dünya çapında teşvik edilmesi
• Tehlikeli maddelerin güvenli bertarafı ve geri dönüşümü
• Nüfusun ve çevrenin sağlığını tehlikeye atan etkilerin minimuma inmesi

EPR ve PRO Yönetimi Nasıl Çalışır?

EPR; tüketici sonrası ürünleri toplama, geri dönüştürme ve gerekli olduğunda son imhasına odaklanıyor. Temel görevleri ve işleyiş çerçevesini belirlemek ise üretici firmalara ve kolaylaştırıcı kuruluşlara kalıyor çünkü kaliteli geri dönüşüm uygulamaları için çevre dostu ürünler tasarlamak ve pazarlama kampanyaları ile ses getirmek onların görevi. Geri dönüşüm ve bertaraf yöntemleri ile ödeme süreci ise yönetmeliklere göre değişiyor. Örneğin, ödeme ülkeden ülkeye değişse de genellikle ürün birimi veya pazar payına göre belirleniyor.

Evreka EPR ve PRO Yönetimi Çözümü Hangi Avantajları Sağlar?

EPR ve PRO için belirlenen teknikler değişkenlik gösterse de temel sorunlar her yerde aynı: Şeffaflık ve adil fiyatlandırma. Buna odaklanan Evreka EPR ve PRO çözümü, tüm operasyonlara ilişkin gerçek zamanlı ve geçmiş verileri tek bir çatı altında toplayarak paydaşların her ayrıntıyı görmesini sağlıyor. Böylece her operasyon uçtan uca takip ediliyor ve herkes şeffaf bir kaynaktan kendisi için gerekli bilgileri çekebiliyor.

Dolayısıyla ödeme de adil hale geliyor. Tüketici sonrası ürünleri toplamadan faturalandırmaya kadar her aşama, entegre çalışan Evreka donanım ve yazılım çözümleri ile optimize ediliyor ve yönetiliyor. Tek merkezden kontrol edilen işlemler sayesinde idari iş yükü en aza indirilirken yasal sorumluluklar rahatça takip ediliyor.