ROI Hesap makinesi

Evreka'nın yatırımlarınızı ne kadar iyileştirebileceğini hesaplayın

Gelişmiş ROI hesaplayıcı
Yazılım çözümleri

EPR ve PRO için Atık Yönetimi

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve üretici sorumlulukları kuruluşları için en etkili çözüm

Sürdürülebilirlik hedeflerine Evreka’nın her şey dahil EPR çözümü ile ulaşın

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Yönetimi’nin (EPR) verimli ve karlı atık uygulamalarına sağladığı avantajlarla ilgili yeni videomuzu izleyin.

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR), atık yönetimi ve geri dönüşüme sunduğu katkılar ile sürdürülebilirlik hedeflerine ve döngüsel ekonomiye ulaşmanın temel araçlarından biri. Önemli ama hayli karmaşık olan bu süreci, Evreka’nın uçtan uca dijital çözümleri kolaylaştırıyor. Bu çözümün alışılmadık özelliklerini görmek için okumaya devam edin!

EPR: Sürdürülebilir atık yönetimi rehberi

EPR; ürünlerin yaşam döngüsüne odaklanarak üreticileri, perakendecileri ve ithalatçıları tüketim sonrası ürünlerin bertarafı ve geri dönüşümünden sorumlu tutuyor. EPR şemaları çoğunlukla atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE), ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA), ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL) ya da plastik, cam, kağıt, ahşap ve metal gibi ambalaj atıkları için kullanılıyor. 

Sürdürülebilir kalkınma ve yeniden yaratılan kaynakların yönetimine dayanan EPR, şirketleri ürettiklerinden sorumlu tutarak süreci kolaylaştırıyor. Bu sayede çevre dostu ürün tasarımı ve çevresel açıdan sürdürülebilir bertaraf yöntemleri de teşvik ediliyor.

Kısacası EPR, şirketlerin ürünlerinin yaşam döngüsüne odaklanmasını ve pozitif çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler yaratmasını sağlıyor. Ancak son derece karmaşık bir süreç olduğu için şirketler süreci kendi içinde yönetmekte zorlanıyor. Bu noktada üretici sorumlulukları kuruluşları (PRO) devreye giriyor.

Kuruluşlar her detayı planlıyor

Üretici sorumlulukları kuruluşları (PRO), atıkları ayırmaktan geri dönüşüme kadar tüm EPR sürecinin resmi düzenlemelere göre yönetilmesini garanti ediyor. Bu detaylı sürecin önemli çevresel ve yasal sorumluluğu göz önüne alınınca, verimli bir uygulamanın ne kadar hayati olduğunu anlamak zor değil! Öte yandan, etkili çözümlere rastlamak çok zor. Neyse ki Evreka’nın hepsi bir arada EPR çözümü, her ayrıntıyı kolaylaştırıyor.

Entegre EPR yönetimi için en kapsamlı çözüm

Dünyanın her yerinde uygulama detayları değişebiliyor ama bazı eksiklikler sabit kalıyor: Şeffaflık ve adil fiyatlandırma. Evreka’nın uçtan uca entegre EPR çözümü sayesinde yöneticiler, gerçek zamanlı dijital denetim ve raporlama ile her ayrıntıyı ele alabiliyor. Böylece, kuruluşların süreci yönetmesi hiç olmadığı kadar kolay ve sorunsuz hale geliyor!

Evreka’nın entegre EPR çözümü uçtan uca gözetim zinciri sağlıyor

Evreka olarak, dijital ve son teknoloji atık yönetimi modüllerinin sorunsuz entegrasyonunu sağlıyoruz. Bu sayede, atıklarla ilgili her detayı toplama noktalarından geri dönüşüm tesislerindeki son anlarına kadar takip ediyoruz. Her malzemeye dair toplama miktarı, kategorize edilme ve geri dönüşüm süreci hakkında gerçek zamanlı verileri tutarak detaylı raporlar oluşturuyoruz. 

Böylece üreticiler şeffaf verilere erişebiliyor ve performans ölçümü ile doğru stratejiler kurarak maksimum verim alabiliyor. Örneğin; yöneticiler EPR sürecinin hangi bölgelerde daha etkili olduğunu görebiliyor. Ayrıca tüm işlemler uçtan uca gözetim zinciri sayesinde yasal yükümlülüklere uygun olarak yürütülüyor.

Adil fiyatlandırma sorununu da şeffaf atık toplama verileri ile çözüyoruz, isterseniz pazar payı isterseniz de ürün birimi üzerinden. Üreticiler, kuruluşlar ve tüketiciler toplama noktaları yönetiminden Geri Kazanım Tesis Yönetimi’ne kadar anında denetleme yapabiliyor. Üstelik tüm paydaşlar aynı bilgi kaynaklarıyla besleniyor. Paydaşları aynı sisteme bağlayarak hem tüm verileri görmelerini hem de verileri ihtiyaçlarına göre kullanmalarını sağlıyoruz.

Dolayısıyla Evreka modülleri idari iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor. Genel olarak, Evreka’nın sürdürülebilir ve uçtan uca modülleri ile şeffaf faturalandırma aşamasına kadar her ayrıntı, yasalar doğrultusunda ve tüm paydaşların yararına yürütülüyor.

En önemlisi, EPR yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilirliği sağlama misyonumuz açısından da önemli bir fırsat. Bu stratejinin toplumsal farkındalığı artıracak ve atık miktarını azaltacak yapıcı niteliğinin farkındayız. Bu stratejinin sosyal sorumluluğa, doğaya saygıya ve döngüsel ekonomiye öncelik veren daha geniş ve yenilenen bir sürdürülebilirlik vizyonunu tamamladığını biliyoruz.

• Kronik bir sorun haline gelen tek kullanımlık plastiklerden ve ambalajlardan başlayarak atık oluşumunu azaltmak.

• Atıkların geri dönüşüm, yeniden kullanım ve geri kazanım oranlarını global ölçekte artırmak

• Ürünlerin atığa dönüştüğündeki etkisini fark ederek daha bilinçli bir üretim ve tüketim anlayışının parçası olmak

• Toksik ve zararlı malzemelerin güvenli bertarafı ve geri dönüşümünü sağlamak

• Canlıların sağlığını ve çevreyi tehlikeye atan olumsuz etkileri azaltmak

• Sürdürülebilir bir geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız Evreka’nın şeffaf verilere dayanan, verimli ve hepsi bir arada EPR çözümlerine başvurun.

Evreka’nın sürdürülebilir ve doğa dostu atık yönetimi dünyasının bir parçası olun!

Ücretsiz demo