Yazılım çözümleri

Atık Toplama Tesisi Yönetimi

Atık Toplama Tesisi Yönetimi, diğer adlarıyla MRF ya da Geri Kazanım Tesis Yönetimi, tesise ulaşan materyalleri kaydetmekten karmaşık iş akışlarını planlamaya kadar tüm faaliyetleri dijital olarak yönetiyor ve bir standarda oturtuyor.

Atık Toplama Tesisi Yazılımı, tesisteki her türlü materyali yönetme, ayrıştırma ve geri kazanım operasyonları için gerçek zamanlı takip, veriye dayalı planlama ve envanter kontrolü sağlıyor.

Atık ve geri dönüşüm arasındaki bağ, insanlığın geleceğini doğrudan etkileyecek güçte, riskler barındırdığı kadar fırsatlar da yaratan bir kapı. Atık toplama tesisleri de geri dönüştürülebilir malzemeleri ayırma ve işleme sürecine sahne olduğu için aynı derecede önemli. Farkı yaratan nokta, akıllı atık toplama yöntemleri ile toplanan ve taşınan materyallerin bu tesislerde dijital takip sistemleriyle işlenmesi.

Atık Toplama Tesisi Nedir?

Atık toplama tesisi, toplanan tüm atıkları alır, bileşenlerine göre ayrıştırır ve son alıcılar için hazırlar. Bu geri kazanım ve ürün yaşam döngüsü öyküsünde birçok temel süreç ve materyal türlerine göre değişen binlerce küçük ayrıntı var. Bu nedenle, atık toplama tesisi yönetimi için doğru ve dijital kontrol bir gereklilik. Atıkları tekrar kaynağa çevirme yolculuğunun başladığı bu tesislerde:

• Kaynaklar (iş gücü, makineler, mekan vb.)
• Süreçler (dönüşüm, sıralama, ayırma vb.)
• Teknoloji (entegre sistemler, araçlar, verimlilik vb.) gibi kategorilere ayırabileceğimiz unsurlar, verimli ve optimize edilmiş operasyonlar için yönetiliyor.

Sektörde Öne Çıkmak İçin En İyi Teklif: Evreka

Evreka, atık toplama tesisi operasyonları için uçtan uca bir çözüm sunarak size özel bir standart geliştiriyor. Farkı yaratan da bu uyum, Evreka, atık malzeme geri kazanım tesislerini, iş gücünü ve diğer ekipmanları uyumlu hale getiriyor. Tesis yöneticilerinin günlük operasyonları denetlemesine destek olacak pek çok program sayesinde de bu harmoni kesintisiz biçimde devam ediyor.
Atık Toplama Tesisi Yazılımı ile operatörler geri kazanım süreçlerini yürütürken, yöneticiler temel performans göstergelerini (KPI) ve operasyonları eş zamanlı biçimde izleyebilir. Evreka Atık Toplama Tesisi modülü, yazılım ve donanım çözümlerinin sorunsuz entegrasyonu ile tesis verimliliğini büyük ölçüde artırmanıza yardımcı oluyor. Kısaca Evreka Atık Toplama Tesisi:

• Tesis, iş gücü ve ekipman uyumunu maksimuma çıkarıyor.
• Operasyonel standartları oturtur ve otomasyona alan açıyor.
• Bakım maliyetlerini azaltıyor.

En önemlisi, bu dijital takip sistemi ile karmaşayı minimuma indirmek ve iş yükünü azaltmak neredeyse her alanda mümkün, atık yağ toplama sürecinden ambalaj atığı toplama ayırma tesisi operasyonlarına kadar. Evreka akıllı atık toplama ve yönetme platformunun tüm fırsatlarını atık toplama tesisi stratejinizi geliştirmek için kullanmaya başlayın!

 • Azalan Enerji Maliyetleri

  Akıllı atık yönetiminin atık toplama tesislerine yönelik uygulamaları sayesinde, şirketler enerji verimliliklerini ampirik olarak yeniden değerlendirebilecek ve atıklarını azaltabilecekleri alanları saptayabilecek. Evreka Atık Toplama Tesisi’nin raporlama panoları sayesinde analiz edebileceğiniz temel değerler şu şekilde:

  • Enerji kullanımının kapsamlı analizi

  • Kaynak dağılımı

  • Görev başına harcanan süre ve daha fazlası!

  Böylece, organizasyonel verimsizlikleri ve gelişim imkanlarını tesis faaliyetlerine dönük içgörüler üzerinden tespit edeceksiniz.

 • Tesisin Temeli: Envanter Takibi

  Stok yönetimi çözümü, envanter ayrıntılarınızı baştan aşağı kontrol etme imkanı sunuyor. Tesisteki herhangi bir işleme dair stok seviyelerini anında öğrenebilirsiniz; örneğin, atık toplama merkezi ve aktarma istasyonuna gelen, işlenen veya tamamlanmış ürünler. Göreceksiniz ki, kaynakların etkin kullanımı hiç bu kadar kolay olmamıştı! Evreka Atık Toplama Tesisi’nin diğer avantajları ise:

  • Gelişmiş takip yeteneği

  • Envanterin kuş bakışı görünümü

  • Makul iş kararları için yol göstererek yönetim desteği sağlayan şeffaf bir gösterge panosu

 • Yönetici Sorumluluğu Panosu

  Evreka Atık Toplama Tesisi Yazılımı, varlıklarınızın ömrünü uzatıyor ve Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) azaltıyor. Düzenli bir varlık bakım programı geliştirmek, sorunsuz bir operasyon programı ve çalışan güvenliği sağlarken varlıkların performansını da maksimum verimliliğe ulaştırıyor. Hem kullanıcılar hem de yöneticiler, farklı izleme seçeneklerine ve ayrıntılı raporlara erişebilir. Bu verilerle kullanıcılar maliyeti ve değiştirme sürelerini belirlerken, yöneticiler de belirli görevler için en kalifiye çalışanları seçebiliyor.

 • Verimlilik En Tepede: Stratejik Süreç Yönetimi

  Evreka Hepsi Bir Arada Platform, bir organizasyonun finansal, üretim ve iş gücü kaynaklarını düzenleyerek kalitesini artırıyor. Kapsamlı planlama olanağı, akışınızdaki darboğazları veya düzensizlikleri önlüyor. Ayrıca, kullanıcılar:

  • Farklı iş pozisyonlarından çeşitli çalışanlarla iletişim kurabiliyor.

  • Potansiyel kararlar için çalışma programlarını izleyebiliyor.

  • Bakım ihtiyaçlarını değerlendiriyor.

  Evreka Atık Toplama Tesisi Yazılımı, stratejik süreç yönetimi özelliğiyle tesisin girişinden çıkışına kadar her anda çevik optimizasyon için size rehberlik edecek. 

 • İstediğiniz Sonuç: Yüksek Kaliteli Malzeme Akış Yönetimi

  Atık toplama tesisi içindeki her bir aktivite aslında tek bir amaca hizmet ediyor, malzeme akışı. Malzemelerin girişinden çıkışına kadar yaşanan her şey verilere ve operasyonlara dönüşerek bir geri kazanım hikayesi oluşturuyor. Evreka Atık Toplama Tesisi Yazılımı, birbirine bağlı akışlara içkin verileri operasyonel gelişime alan açan içgörüler oluşturmak için kullanıyor.

 • Maksimum Seviyede Tedarik ve Sevkiyat Lojistiği

  Atık toplama tesisi için temel taşlardan biri de tedarik ve sevkiyat lojistiği. Malzeme akış yönetimi ve kontrol faaliyetleri hakkında değerli bilgilere sahip olmak, acil değişimlerin yapılmasına da destek oluyor. En önemli noktalar ise:

  • Gelen malzemelerin muayenesi ve kaydı

  • Giden malzemelerle ilgili bilgilerin kaydedilmesi

  Evreka Atık Toplama Tesisi Yazılımı ile malzemelerin miktarı, kalitesi ve kaynağı hakkında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip olabilirsiniz. Ayrıca içgörüler yardımıyla rezervasyon süreçlerini yönetebilirsiniz.

 • Sonraki Adım İçin: Atık Toplama Tesisi Raporlaması

  Kuruluşlar, kapsamlı bir platformu yönetebilmek için gerekenler:

  • Etkili bir raporlama

  • Analitik bakış açısı ile analiz 

  • Duruma uygun bir bilgi akışı çerçevesi 

  Evreka çözümleri ile sistemdeki verileri dışa aktararak sektörel değer yaratabilirsiniz. Dahası, Evreka Atık Toplama Tesisi ile geniş çaplı bir muhakeme imkanı bulacaksınız.

 • Evreka Atık Toplama Tesisi Yazılımı Hangi Sorunları Çözüyor?

  • Tedarik ve sevkiyat lojistiği muayenesi ve kaydı

  • Sevk edilen parçalar için talep görüntülenmesi ve takibi

  • İşçilerden kaynaklı hatalar ve İşçiler üzerindeki bilişsel yük

  • Farklı veri akışlarından doğan verimsiz raporlama

  • Gerçek zamanlı envanter takibi

 • Evreka Atık Toplama Tesisi Yazılımı Avantajları

  • Envanter seviyelerinin etkin takibi

  • Malzeme akışına dair doğru veri toplama

  • Malzeme kaybı takibi

  • Gelişmiş envanter yönetimi

  • Dahili süreçlerin otomasyonu ve ölçeklenebilir hale getirilmesi

  • Bir mobil uygulamada hepsi ve daha fazlasının buluşması!

Evreka’nın eşsiz Atık Toplama Tesisi Yönetimi yazılımı sayesinde atık toplamadan işlemeye ve geri dönüşüme kadarki tüm tedarik zincirinin kontrolünü elinize alın.

Ücrestsiz demo talep edin

SSS

Atık Yönetiminde Atık Toplama Tesisinin Yeri Nedir?

Atık toplama tesisi, MRF olarak da bilinir, geri dönüştürülebilir atıkların ayrıldığı ve son alıcılara satılmak üzere hazırlandığı alan. Bu yüzden son teknoloji geri dönüşüm ve atık yönetimi uygulamalarının merkezinde yer alıyor.

Atık Toplama Tesisi Yönetimi Neden Önemli?

Atık toplama tesisleri, üretim operasyonları sırasında atık akışını, ham madde ihtiyacını ve kirliliği azaltmaya yardımcı oluyor. Dolayısıyla atık sorununu çözerek gezegeni kurtaracak her şeyde pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz! Atıkların verimli bir geri dönüşüm süreci ile tekrar kaynağa dönüşmesi için dijital sistemlerle toplanması, ayrıştırılması ve hazırlanması lazım. Dijital atık toplama sistemi ile bu tesislere gelen atıklar, döngüsel bir ekonominin temelini oluşturuyor. Bu şekilde doğal kaynakları koruyarak karbon emisyonunu temiz yollarla azaltabiliyoruz.

Atık Toplama Tesisi Yazılımı Nedir?

Atık Toplama Tesisi Yazılımı, toplanan atıkların sınıflandırıldığı, ayrıştırıldığı ve nihai alıcılar için işlendiği tesislerde her detayın dijital olarak izlenmesini sağlıyor. Her duruma ayak uyduracak biçimde gerekli değişimleri ve stratejileri planlayarak verimliliği en üst düzeye çıkaracak hizmeti sunmayı garanti ediyor.

Atık Toplama Tesisi Yazılımı Nasıl Çalışır?

Atık Toplama Tesisi Yazılımı, geri kazanım sürecindeki tüm bileşenleri uyumlu hale getiriyor. Böylece malzemelerin alınmasından ve kaydedilmesinden son alıcılar için hazır hale getirilmesine kadar malzeme akışıyla ilgili hatalar gideriliyor. Ofis ve teknisyenlerin iletişimi, gösterge tablosu ve mobil uygulama ile sağlam bir şekilde kuruluyor. Operatörler faaliyetleri yürütürken, yöneticiler temel performans göstergelerini (KPI) izleyebiliyor. Eş zamanlı takip, tek merkezli yönetim ve operasyonel içgörüler sayesinde gerekli ayarlamalar yapılarak operasyonlar doğru stratejilerle optimize ediliyor.

Evreka Atık Toplama Tesisi Yazılımı Avantajları Nelerdir?

Evreka Atık Toplama Tesisi Yazılımı, sürekli güncellenen ve neredeyse tüm kullanım senaryolarına göre özelleştirilebilen tesis çözümlerini bir araya getiriyor. Başlıca avantajlar:

• Gelişmiş envanter yönetimi
• Maksimum tedarik ve sevkiyat lojistiği
• Tesis içinde ve paydaşlar arasında sorunsuz iletişim
• Malzeme akışına dair gerçek zamanlı veriler
• Malzeme kaybının doğru takibi
• Otomasyon ve ölçeklenebilirlik
• Hepsinden önemlisi, bu özellikler bir mobil uygulamada toplanabilir!

İlgili Çözümler

Konteyner Yönetimi

Operasyon Yönetimi

Müşteri ve Vatandaş Yönetimi

DİĞER ÇÖZÜMLERİ KEŞFEDİN