Sektörler

Sürdürülebilirlik

Evreka ile sürdürülebilir bir şirket yaratın

Hizmet olarak sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik, tüm dünya ve canlılar için daha yaşanabilir ve sağlıklı bir dünyaya ulaşmanın en önemli faktörlerinden biri. Bu kavram hayatımıza girdiğinden beri algılarımızı ve yaşama şeklimizi değiştirdi, hala da değiştiriyor. Haliyle, sürdürülebilir iş modelleri de hayatımızın önemli bir parçası. Peki iş dünyasında sürdürülebilirlik tam olarak ne ifade ediyor?

İş dünyasında bu konsepti hizmet olarak sürdürülebilirlik şeklinde görüyoruz. Doğası gereği oldukça kapsamlı ve karmaşık olan sürdürülebilirlik, pek çok değişkeni farklı boyutlarda ele almamızı sağlıyor. Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların üç ayağını bütüncül bir şekilde entegre etse de ayrı ayrı ölçeklere koyabiliyoruz. Bu ölçekler kısa vadeden uzun vadeye, bireylerden toplumlara ve yerelden küresele kadar uzanan bir çeşitlilikte.

Sürdürülebilirlik hizmetleri; değerli bir sonuç sunmak için pek çok paydaşı içeren karmaşık bir iş birliğine ihtiyaç duyuyor. Müşterilerin ihtiyaçlarını doğal ve sosyal ortamlara zarar vermeden karşılamak için özel olarak tasarlanmış yöntem, araç ve ürünler gerekiyor. Başka bir deyişle, sağlam bir tedarik zinciri oluşuyor. Çözüm aranan alanlar ise genellikle iklim krizi, karbon kullanımı, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi.

Evreka ile sürdürülebilirlik için nasıl başarılar elde edersiniz?

Dünyanın atık sorununu tamamen çözecek, aynı zamanda küresel atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünü yeniden şekillendirecek modern bir atık yönetimi sistemi geliştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir kaynak geliştirme ihtiyacını karşılamak için iş stratejilerimizi çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimi (ESG) baz alarak kuruyoruz. Uçtan uca, son teknoloji ve entegre çalışan yazılım ve donanım çözümlerimiz, karbon emisyonunu azaltmak ve yeni kaynaklar oluşturmak için 20’den fazla ülkede kullanılıyor.

Hizmet olarak sürdürülebilirlik yöntemlerimiz; birçok paydaş, ortak ve müşteri için şeffaflık, aktif iletişim, gerçek zamanlı veri ve takip sağlıyor. Böylece sürdürülebilir yatırımlar yapmak hiç olmadığı kadar kolay hale geliyor. Birincil hedefimiz, dünyanın sınırlı kaynaklarını verimli şekilde kullanan ve bu sayede iklim krizinin etkilerini azaltan yöntemler geliştirmek. Yani, döngüsel ekonomiyi sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olarak görüyor ve atıklardan yeni kaynaklar yaratmayı hedefliyoruz. Ambalajdan ham maddelere kadar tüm malzemelerden geri kazanım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm yoluyla maksimum değeri elde ederek kapalı devre sistemlerin geliştirilmesine katkı sunuyoruz. Peki yeşil bir dünya için geliştirdiğimiz döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik stratejileri neler?

Sürdürülebilir stratejiler geliştirmek, maliyeti düşürmek ve yönetim becerilerini artırarak yeni başarılar kazanmak için yazılımlarımızdan, en iyi uygulamalarımızdan, yenilikçi yaklaşımımızdan ve karşılaştırma ölçütlerimizden yararlanın!

Ücretsiz demo
 • Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu

  Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR), sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi vizyonuyla oluşturulan büyüme politikalarının ayrılmaz bir parçası. Ürünlerin yaşam döngüsüne odaklanan bu strateji; tüketici sonrası ürünlerin bertarafı ve geri dönüşümünden üreticileri, imalatçıları, perakendecileri ve ithalatçıları sorumlu tutuyor. Ancak şirketler bu sürecin yasal ve idari işlemleri karmaşık olduğu için genellikle üretici sorumlulukları kuruluşlarından (PRO) destek alıyor.

  Evreka’nın hepsi bir arada EPR çözümü; resmi düzenlemelerden tüketici sonrası ürünleri toplamaya, atıkları ayrıştırmadan ve geri dönüşüme kadar her şeyi kolaylaştırıyor. Böylece kuruluşlar sorunsuz bir akış elde ediyor. Engagement ve Geri Kazanım Tesis Yönetimi gibi uygulamalar sayesinde üreticiler, kuruluşlar ve tüketiciler süreçle ilgili her şeyi takip edebiliyor. Dolayısıyla paydaşlar, aynı bilgi kaynaklarından yararlanarak akışı şeffaf bir şekilde izlemekle kalmayıp ihtiyacı olan verileri de kolayca elde edebiliyor. Adil fiyatlandırma ve şeffaflık sayesinde geri dönüşüm sürecinin verimi maksimuma çıkıyor.

  Daha fazlası için tıklayın
 • Gözetim Zinciri

  Sürdürülebilir kalkınma için verilen çabayı zorlaştıran başka etkenler de var; sürekli yenilenen, bölgelere ve sektöre göre değişen ve sıkı şekilde takip edilmesi gereken yönetmelik ile prosedürler. Verimli bir takip süreci için de tüm varlıkları bilmek, yasal yükümlülükleri özümsemek ve süreci belli standartlara oturtarak idari iş yükünü azaltmak elzem. Bir başka deyişle, gözetim zincirine göre hareket etmeniz gerekiyor.

  Neyse ki, Evreka’nın kapsamlı modülleri idari iş yükünüzü büyük oranda azaltıyor. Bu sayede avantajlı fiyatlandırma ve şeffaf faturalar elde etmekle kalmayıp yasal bağlayıcılık konusundaki sorularınıza da cevap buluyorsunuz. Ayrıca tüm paydaşlar süreci görüntüleyebiliyor. Dolayısıyla, kesintisiz varlık yönetimi ve kurumsal kaynak planlaması (ERP) entegrasyonu ile sürdürülebilirlik hizmetlerinin karmaşası en aza iniyor.

 • Sıfır Karbon Hedefleri

  Dijital atık yönetimi çözümlerini daha büyük sorunları çözmenin en yapıcı ve kritik parçalarından biri olarak görüyoruz. Atıkları enerji kazanımı sağlayan ve çevreci yöntemlerle geri kazanmak, sürdürülebilir ikincil kaynaklar elde etmek ve bu yöntemlerle iklim krizinin geri dönülmez etkilerini önlemek öncelikli hedefimiz. İklim krizinin etkilerinden kaçınmanın en önemli yollarından birinin şu andan başlayarak tüm alanlarda karbon emisyonunu azaltmak ve karbonsuz ekonomiler yaratmak olduğunu biliyoruz. Gururla söyleyebiliriz ki, bu konuda her gün önemli ilerlemeler kaydediyoruz!

  Operasyon Yönetimi ve Filo Yönetimi modülleri ile entegre çalışan mobil uygulamalar ve donanım çözümleri ile optimize edilen rotalar sayesinde, 2021’de karbon emisyonunu 22 milyon kilogramın üzerinde azalttık. Yakıt, zaman, ekipman ve maliyet tasarrufları, sürdürülebilir kalkınmanın “daha az kaynakla daha çok üretim ve hizmet” mottosunu destekledi. Ortaklarımıza ve paydaşlarımızın faaliyetlerini iklim krizinin onarılamaz etkilerini önleyecek şekilde yürütmelerini sağlıyor ve küresel ısınmanın kritik 1,5ºC sınırının altında kalmasını destekliyoruz.

  Daha fazla bilgi için tıklayın
 • Atıktan Yeni Kaynağa

  Sürdürülebilir kalkınma; doğaya saygıyı ön planda tutan, üretim ve tüketim dengesini yeniden kurmayı hedefleyen döngüsel ekonomi modeli temelinde herkes için eşit, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam vadediyor. Bu model ile tüketici sonrası ürünlerin her türlü materyalini geri kazanarak ikincil kaynaklar yaratmak mümkün. Böylece, enerji tasarrufu ve kazanımı sağlanıyor, doğal kaynaklar korunuyor ve kirlilik önemli ölçüde azalıyor. Evreka olarak alıştığımız “al-yap-at” çizgisinden ziyade üretim materyallerinin dolaşımını sağlıyoruz. Sonuç yeni bir ürün, ham madde ya da enerji geri kazanımı olabiliyor. Ne olursa olsun, bu sonucu akıllı ve verimli atık yönetimi getiriyor!

 • Evreka ile Döngüsel Ekonomi

  Evreka’nın hepsi bir arada çözümleri; çevre dostu tasarımdan sürdürülebilir ambalajlara, tedarik zincirinden geri kazanım aşamasına kadar tüm paydaşları bir araya getiriyor. Hizmet olarak sürdürülebilirlik vizyonu ile atık sorununu tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Atık üreticileri, işleyiciler, geri dönüşümcüler, marka sahipleri ve düzenleyici kuruluşlar olmak üzere herkesle iş birliği yapıyoruz. Görüyoruz ki, daha iyi bir dünya için gereken köklü dönüşümleri yaratmak imkansız değil!

  EvrekaCrew, sürdürülebilir kaynaklar elde etmek için dijital süreçler yürütüyor ve geri dönüşüm sektörünün geleceği için şimdiden hazırlanıyor. Ekip olarak döngüsel ekonomiye geçiş ve sürdürülebilirlik hizmetlerinde en büyük destekçiniz olacağız!

  Daha fazla bilgi için tıklayın
Referanslar