Industrieën

Duurzaamheid

Verduurzaam uw bedrijf met Evreka

Wat houdt duurzaamheid als dienst in?

Duurzaamheid is een van de belangrijkste factoren om de aarde en alle levende wezens neer een meer leefbare en gezondere wereld te leiden. Dit concept heeft de manier waarop wij het leven zien en beleven veranderd en heeft onvermijdelijk ook een vaste plek verworven in bedrijfsmodellen. Dus wat betekent duurzaamheid in het bedrijfsleven?

Bij duurzaamheid in een zakelijk concept wordt duurzaamheid vaak aangeduid als een dienst. Duurzaamheid als een dienst, waarin materiële en immateriële elementen worden gecombineerd, is een opmerkelijk veelomvattend en complex van aard. Het wordt gerealiseerd door de drie pijlers van duurzaamheid; de economische, de sociale en de milieutechnische, op holistische wijze te integreren, maar ook door ze afzonderlijk en volgens verschillende maatstaven te benaderen. We kunnen deze pijlers vanuit verschillende invalshoeken benaderen, van de korte termijn tot de lange termijn, van individuen tot samenlevingen, en van lokaal tot mondiaal. 

Bij duurzaamheidsdiensten zijn veel belanghebbenden betrokken, waaronder leveranciers en klanten, die een waardevol resultaat willen bieden en willen profiteren van dit complexe samenwerkingsnetwerk. Diverse methoden, instrumenten en producten die hiertoe speciaal zijn ontworpen, spelen een belangrijke rol om aan de behoeften van klanten te voldoen, zonder hun natuurlijke en sociale omgeving schade te berokkenen. Anders gezegd, er wordt een concept voor een betere toekomst in praktijk gebracht, en er ontstaat een welomschreven, duurzame supply chain. In het algemeen heeft het betrekking op de klimaatcrisis, koolstofgebruik, hernieuwbare energie en afvalbeheer.

Hoe kunt u duurzame resultaten boeken met Evreka?

Wij streven ernaar de wereldwijde afvalbeheer- en recyclingindustrie te hervormen, door een modern afvalbeheersysteem te ontwikkelen dat het afvalprobleem in de wereld volledig zal oplossen. Om dit te bereiken, proberen we onze bedrijfsstrategieën te ontwikkelen op basis van de milieu-, sociale en goed bestuur criteria (ESG) om tegemoet te komen aan de behoefte aan een milieuvriendelijke aanpak en duurzame ontwikkeling van hulpbronnen voor een betere toekomst. Onze end-to-end, baanbrekende en geïntegreerde software- en hardware producten worden in meer dan 20 landen gebruikt om de CO2-uitstoot te verminderen en nieuwe afvalbronnen te creëren. 

Onze “duurzaamheid als dienst” methoden bieden transparantie, actieve communicatie, real-time gegevens en traceerbaarheid voor vele belanghebbenden, partners en klanten, waardoor het makkelijker wordt dan ooit om duurzame investeringen aan te bieden. Het primaire doel is om met de beperkte hulpbronnen van de wereld om te gaan op een manier die de effecten van de klimaatcrisis vermindert. Daarom willen wij uit afval nieuwe hulpbronnen creëren waarbij we aangeven dat de circulaire economie de sleutel is tot duurzame ontwikkeling. Wij dragen bij tot de ontwikkeling van gesloten kringloopsystemen door maximale waarde uit materialen te halen, van de verpakking tot de producten zelf, door terugwinning, hergebruik en recycling. Dus wat doen we om circulaire economie en duurzame strategieën te ontwikkelen voor een slimme en groene aarde?

Behaal nieuwe successen en hervorm uw bedrijf door gebruik te maken van onze softwaretechnologie, innovatie, best practices en benchmarks; en om duurzame strategieën te ontwikkelen, kosten te verlagen en het beheer te verbeteren.

Vraag gratis demo aan
 • Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV)

  Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is een belangrijk instrument voor duurzame ontwikkeling en een op circulaire economie gericht groeibeleid. UPV richt zich op de levenscyclus van producten en houdt producenten, fabrikanten, retailers en importeurs verantwoordelijk voor de verwijdering en verwerking van post-consumentenproducten. Bedrijven krijgen hierbij steun van Organisaties voor producentenverantwoordelijkheid, (OPV’s) omdat zij moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van de wettelijke en administratieve handelingen van UPV.

  Evreka’s alles-in-één UPV-oplossing maakt alles makkelijker, van het naleven van overheidsvoorschriften tot de terugname van post-consumer afval, afvalscheiding en recycling. Op die manier kunnen OPV’s hun activiteiten flow probleemloos laten verlopen. Dankzij toepassingen zoals Engagement en de MRF Management Module kunnen producenten, OPV’s en consumenten alles volgen wat met UPV te maken heeft en een efficiënt recyclingproces ervaren, door dezelfde informatiebronnen te volgen.

  Meer informatie over UPV
 • Chain of Custody

  Het streven naar duurzame ontwikkeling vormt tevens een hele uitdaging omdat moet worden gehandeld volgens vele nieuwe en strikt te volgen voorschriften en procedures. Daarom is het van essentieel belang dat u alle activa kent, de wettelijke verplichtingen op u neemt, en de administratieve werklast verlaagt door het proces aan een bepaalde norm te onderwerpen. Dat wil zeggen dat u moet handelen volgens de chain of custody.

  Gelukkig wordt de administratieve werklast door de uitgebreide modules van Evreka enorm verlaagd. Zo realiseert u niet alleen voordelige tarieven en overzichtelijke facturen, maar neemt u ook twijfels weg over juridische verplichtingen. Bovendien kunnen alle belanghebbenden het hele proces inzien. De complexiteit van duurzaamheidsdiensten wordt dus geminimaliseerd door de integratie van naadloos vermogensbeheer en enterprise resource planning (ERP).

 • Nul koolstof doelstellingen

  Wij zien digitale en moderne oplossingen voor afvalbeheer als een van de meest cruciale, constructieve onderdelen van een groter geheel. Ons belangrijkste doel is dan ook om het afval op de meest milieuvriendelijke en energie-efficiënte manier te herwinnen, een klimaatcrisis te voorkomen en duurzame secundaire grondstoffen te verkrijgen. Een van de belangrijkste manieren om de klimaatcrisis te voorkomen, is om vanaf vandaag koolstofneutrale economieën te creëren door de koolstofuitstoot op alle gebieden te verminderen. We zijn er trots op dat we in dit opzicht elke dag aanzienlijke vooruitgang boeken! 

  Dankzij de trajecten die zijn geoptimaliseerd met mobiele apps en hardware oplossingen, die geïntegreerd zijn in de modules Operations Management en Fleet Management van Evreka, is de CO2-uitstoot in 2021 zelfs met meer dan 22 miljoen kg gedaald. Brandstof-, tijd-, machine- en kostenbesparingen hebben het motto van duurzame ontwikkeling ondersteund: meer productie en dienstverlening met minder middelen. Wij faciliteren onze partners en stakeholders niet alleen bij het afvalbeheer, maar ook bij het uitvoeren van hun activiteiten op een manier die de onherstelbare gevolgen van de klimaatcrisis voorkomt en die helpt om onder de grens van 1,5°C te blijven.

  Bereik samen met ons nul-koolstofdoelstellingen
 • Nieuwe hulpbronnen uit afval

  Dankzij het model van de circulaire economie, waarin respect voor de natuur voorop staat en productie en consumptie opnieuw in evenwicht moeten worden gebracht, belooft duurzame ontwikkeling een gelijkwaardig, gezond en kwaliteitsvol leven voor iedereen. Anderzijds beoogt de circulaire economie energie te besparen, natuurlijke hulpbronnen te beschermen en vervuiling te verminderen door secundaire hulpbronnen te creëren via het terugwinnen van allerlei soorten materialen. Daarom is zij gebaseerd op de circulatie van alles wat voor de productie wordt gebruikt, in plaats van de gebruikelijke lineaire neem-maak-afval manier. Het resultaat kan een nieuw product, grondstof of energieterugwinning zijn. Maar wat het resultaat ook is, het is te danken aan slim en efficiënt afvalbeheer!

 • Circulaire economie met Evreka

  Van het milieuvriendelijke ontwerp tot de duurzame verpakking, supply chain en terugwinningsfase; de Evreka’s alles-in-één oplossing brengt alle belanghebbenden samen. Vanuit de visie dat duurzaamheid een dienst is, houden we rekening met alle aspecten van het afvalprobleem. Door samen te werken met alle belanghebbenden, waaronder afvalproducenten, verwerkers, recyclers, merkeigenaren en wetgevers, geloven wij dat het bereiken van een transformatie naar een betere wereld zeker niet onmogelijk is.

  EvrekaCrew digitaliseert de processen om duurzame grondstoffen te verkrijgen en is nu al voorbereid op de toekomst van de recyclingindustrie. Kortom, Evreka zal uw grootste steun en toeverlaat zijn tijdens de transitie naar een circulaire economie en duurzaamheidsdiensten!

  Circular economy transition is now easier with Evreka!
Referenties