Use Cases

Huis-Aan-Huis Systeem

hero alt text

Duurzame afvalinzameling en -beheer: Huis-aan-huis systeem

Huis-aan-huis afvalophaling (D2D) wordt vaak gebruikt in landen als Nederland en Italië om het afval zo goed mogelijk te scheiden en te sorteren. Hoewel het in verschillende regio’s verschillende namen heeft, is het systeem hetzelfde en behoort het meestal tot de gemeentelijke dienst. De ophaalmethode berust erop dat de burgers het huisvuil dicht bij de straat in particuliere afvalcontainers plaatsen. Het sorteren van afval aan huis voor een D2D ophaalsysteem is een van de beste ecologisch duurzame afvalbeheermethoden. Deze strategie schept een basis voor de vermindering van de hoeveelheid afval op stortplaatsen, die nu economische en ecologische problemen veroorzaken, en voor de totstandbrenging van nieuwe kringloopeconomieën.

Operationeel bezoeken de voertuigen specifieke inzamelpunten volgens een vooraf bepaalde tijdlijn. Het vooraf bepaalde tijdschema wordt de “ophaalkalender” genoemd en regelmatig aan de burgers overhandigd. Deze gemeentelijke dienst voor afvalbeheer is waardevol in de circulaire economie en duurzame modellen. Hij vereist echter de actieve deelname van alle deelnemers, van beheerders tot arbeiders en burgers, om veel afvalverzamelbakken te kunnen hanteren. Daarom kunnen alleen digitale oplossingen voor afvalbeheer een goed gepland en duurzaam inzamelsysteem van deur tot deur tot stand brengen. Laten we eens kijken hoe de beste oplossing in de sector werkt, namelijk Evreka!

 • Automatisering van handelingen voor de hoogste productiviteit

  • Real-time operationeel volgen en operationele inzichten

  • Stroomlijning van de dagelijkse processen voor een maximale productiviteit

  • Minder administratieve werklast door efficiënte planning en managementondersteuning

  • Consolidatie van alle gegevens in één systeem

  • Uitgebreide rapportage

  • Papierloze, economisch, sociaal en ecologisch duurzame operaties

  • Verminderde schaaldoorlooptijden en bijbehorende risico’s (financieel, operationeel, en V&G)

  • Gestructureerde gegevens bereiken door ongelijksoortige stromen te integreren

 • Zuinige en gespecialiseerde oplossingen met totale controle

  • Geavanceerd gebruik van hulpbronnen

  • Voorkomen van verontreiniging, rapportage en diepgaande analyse

  • Kosten-, tijd-, en energie-efficiënte, aanpasbare, en end-to-end oplossingen

  • Snelle communicatie tussen alle belanghebbenden voor agile optimalisatie

  • Creëren, bewerken en implementeren van aangepaste metriek vanaf één locatie

  • Aanpasbare stroom voor enterprise resource planning (ERP)

 • Route-optimalisatie voor evenwichtig energiegebruik

  • Duurzame hulpbronnenplanning via routeoptimalisatie

  • Vermijden van ongewenste inzamelingen

  • Minimaliseren van koolstofuitstoot en onnodig energiegebruik

  • Configureerbaar bewijs van vervullingsgegevens met RFID en registratiesysteem

  • PTO om te meten en bij te houden hoeveel ophalingen er op het veld plaatsvinden

  • PAYT om de aan een bepaalde entiteit geleverde diensten te meten en te volgen

  • Globale, duurzame oplossingen voor afvalbeheer voor de circulaire economie

  Learn more
 • Hoe werkt het?

  De dispatch managers hebben drie hoofdtaken voor D2D:

  • Schema’s maken

  • Dagelijkse routes uitstippelen

  • Taken plannen. 

  Ook omvat hun taak het reageren op plotselinge veranderingen, zoals defecte voertuigen, incidenten, of no-shows van werknemers. Dagelijks beginnen de buitendienstmedewerkers, volgens de planning, hun geoptimaliseerde route om taken te voltooien via de Field Work app. Zij halen containers op en registreren de gegevens van het bewijs van vervulling automatisch met behulp van producten zoals RFID-lezers, PTO, en GPS-locatie. Naarmate de taken worden voltooid aan de hand van de PTO- of RFID-leesgegevens, hetzij handmatig, hetzij via integraties, kunnen de backoffice, de klanten en de vervulde behoeften van de burgers onmiddellijk en achteraf worden gecontroleerd. Anderzijds kunnen de burgers de ophalingen uit het verleden bekijken en niet alleen diensten ontvangen, maar ook toekomstplannen met betrekking tot de lopende dienstregelingen via het klantenportaal.

Bereik maximale productiviteit met real-time operationele inzichten om het dagelijkse inzamelsysteem van deur tot deur te stroomlijnen. Convergeer alle gegevens in één systeem en krijg toegang tot gestructureerde gegevens uit ongelijksoortige stromen.

Vraag gratis demo aan

Bijbehorende softwareproducten

Operations Management

Fleet Management

Asset Management

Zie andere oplossingen