Neden Çevre Danışmanlığı Almalısınız?

Genel | 13 dk Okuma

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan işletmeler ise bir çevre görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır. 

Zorunluluğunuz olmasa dahi şirketinizin çevresel etkilerini iyileştirmek ister misiniz? Eğer cevabınız evetse size çevre danışmanlığı almanızı öneriyoruz.

“Çevre danışmanlığı da nedir?” derseniz şöyle açıklayabiliriz:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş danışmanın, hizmet verdiği kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerini Çevre Mevzuatı’na uygunluğuna göre analiz ettiği ve gerektiğinde iyileştirmeye yönelik alınması gereken tedbirleri belirlediği bir hizmet biçimidir.

Çevre Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar?

Çevre danışmanlığı, kamu veya özel sektör yelpazesinde çalışmak için çeşitli beceri setleri, eğitim, araştırma ve analitik deneyim ve düzenleyici uzmanlık gerektiriyor.

Çevre danışmanlığı için en yaygın eğitim alanlarından biri üniversitelerin Çevre Mühendisliği veya Çevre Teknolojileri bölümleridir. Bu alan kimya, biyoloji ve fizik dahil olmak üzere çevresel değerlendirmeler ve analizler için anahtar olan temel disiplinlerin çoğunu detaylı bir şekilde kapsar.

Çevre danışmanları, kamu ve özel sektör için çevresel kaygılar hakkında ayrıntılı analiz ve içgörü sağlar.

Sağlık uyumu ve güvenlik düzenlemeleri, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği, emisyon, atıksu, atık yönetimi ve toprak kirliliği çalıştıkları alanlardan sadece birkaçı.

Çevre Danışmanlığına İhtiyacınız mı Var?

Firmanız için çevre danışmanlık hizmeti almak,  uzun dönemde yapacağınız en iyi yatırımlardan biridir. Çevre danışmanlık hizmeti için “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” mevcuttur, seçtiğiniz firmanın bu yönetmeliğe uygun olduğundan emin olunuz.

Çevre danışmanlık firmalarının görevlerine bakacak olursak şunları görürüz:

  • Çevre yönetimi hizmetlerini çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen mükellefiyetlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek.
  • İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit edilen uygunsuzluğu aylık faaliyet raporunda belirtmek, işletme sahibine veya sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak.
  • İşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans belgelerinin alınması ve bu belgelerin yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.
  • Yetkili makam tarafından yapılacak plânlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak ve istenen bilgi ve belgeleri sağlamak.
Çevre danışmanlık hizmeti

En Doğru Çevre Danışmanlık Firmaları Nasıl Bulunur?

İşletmeniz için en doğru çevre danışmanlık firmasını bulmanız elzem. Bunun için bu tür firmalara sormanız gereken bazı sorular şöyle:

  • T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi mevcut mu?

    Çevre konusundaki denetimler Bakanlık merkez ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine hakim mi?
  • Danışmanlık firması bünyesinde çalışan personeller, Çevre Mevzuatı konusunda yeterli teknik donanıma sahip mi? Güncel mevzuat değişikliklerini periyodik olarak takip ediyor mu?
  • Çalıştığınız sektör konusunda yeterince uzmanlaşmış mı?

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Nedir?

Planlanan herhangi bir faaliyetin, gerçekleşmeden önce çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınarak değerlendirilmesi sürecidir.

ÇED Yönetmeliği ilk olarak 1993 yılında yayımlanmıştır.

Faaliyetin ÇED Yönetmeliğince değerlendirilmesi ve yönetmeliklerdeki yerine göre ÇED Raporu, yatırıma ve Çevre İzin sürecine başlamak için ilk adımdır.

Değerlendirmenin amacı, karar vericilerin bir projeye devam edip etmemeye karar verirken çevresel etkileri dikkate almasını sağlamaktır.

Neden Çevre Danışmanlık Hizmeti Almalısınız?

En temel sebep, derinleşen iklim kriziyle beraber yuvamız dünyanın giderek yaşanamaz hale gelişi. Bu yüzden işletme olarak böyle bir hizmeti almak sizin için iyi bir başlangıç olacaktır. Uygulanacak cezadan kurtulmak, denetimlere hazır bulunmak ve ekonomik karlılık için bu konu önemli.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi İstatistikleri: 2021 Raporu’na göre;

 2021 yılında işletmelere uygulanan ceza miktarlarının dağılımı incelendiğinde, idari para ceza miktarı olarak en fazla %45,60 ile atık konusunda, daha sonra %18,99 ile su kirliliği konusunda gerçekleşmiştir.

Bu yüzden yasal yükümlülüklere uyum sağlamak ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için Evreka ile iletişime geçebilirsiniz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Evreka Çevre Danışmanlığı Konusunda Ne Yapıyor?

Evreka, sürdürülebilir bir yaşam için atık yönetiminin önemini kavrayan bir şirket. Kapsayıcı ve sürdürülebilir atık yönetimi çözümleri ile çevre dostu uygulamalara olanak tanıyor. Üstelik sadece dijital atık yönetimi çözümleri sunmuyor. Yapılan işi daha büyük bir etki hedefinin bir parçası olarak görüp sosyal farkındalığı da artırmaya çalışıyor. Hepsi bir arada çözümler sayesinde daha az enerji, zaman ve maliyetle daha verimli ve optimize edilmiş operasyonlar yürütmeyi mümkün kılıyor. 

Sıfır atık uygulamalarını kolayca hayata geçirmek, yasal yükümlülüklere uyum sağlamak ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için siz de Evreka çözümlerinden faydalanın. Atık yönetiminde dijital çözümler ve çevre danışmanlığı için bugün bizimle iletişime geçin!

eKitaplar

Kütüphanemizden en son e-kitapları şimdi indirin.

E-Kitapları İndirin
Explore More Article