Lisanslı Atık Firmaları Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Genel | 6 dk Okuma
lisanslı atık firmaları

Lisanslı atık firmaları, Atık Yönetimi Yönetmeliği doğrultusunda düzgün planlamalar yapmanızı sağlar ve sizi pek çok yaptırımdan korur. Peki nasıl? Atık Yönetimi Yönetmeliği; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2015 yılında yayımlanan Resmi Gazete’de şu şekilde açıklandı:

“Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi” ilkeleri gözetilerek hazırlanan bu Yönetmelik’te amaç; çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık oluşumunu azaltmak, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımını temin etmek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı websitesi üzerinden atık toplama lisanslı firmalar ve atıkları taşıyan, işleyen, geri kazanan ve bertaraf eden yönetim firmaları ile ilgili bilgilere ulaşmak mümkün.

Atık Yönetimi Hiyerarşisi

Entegre atık yönetimi; atık oluşumunun önlenmesi, önlenemediği durumda azaltılması, yeniden kullanılması, kaynağında ayrı toplanması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi faaliyetlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesidir. Buradaki amaç hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirlik sağlamaktır.

lisanslı atık geri kazanım firmaları

Peki, sürekli karıştırılan kavramlardan olan geri dönüşüm ve geri kazanım arasındaki fark nedir?

Atık Çerçeve Direktifi (The Waste Framework Directive) geri dönüşüm ve geri kazanımı şöyle tanımlıyor:

‘Geri dönüşümde atık malzemeler yeniden işlenerek ürünlere, malzemelere veya maddelere dönüştürülür. Bu kapsamda organik malzeme yeniden işlenir ancak enerji geri kazanımı olmaz ve yakıt olarak veya geri doldurma işlemleri için kullanılacak malzemeler yeniden işlenmez.

‘Geri kazanım nedir?’ derseniz belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılacak diğer malzemeleri değiştirerek yararlı bir amaca hizmet eden atıkların veya tesiste ya da daha geniş ekonomide bu işlev için hazırlanan atıkların olduğu herhangi bir işlemdir. Bu işlemleri lisanslı geri kazanım firmaları yapabilir. Dolayısıyla, Geri Kazanım Lisansı şu konuları içerir:

 • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 
 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı 
 • Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Lisansı
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Lisansı
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı

Atık hiyerarşisi baz alınarak işletmelerin Çevre Lisansı alması mümkün hale gelebilir.

lisanslı geri kazanım firmaları

Çevre Lisansı Nedir?

Çevre Lisansı, tesislerin faaliyetleri göz önünde bulundurularak atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği gösteren bir belge. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesislerin Çevre İzin ve Lisans belgesi alma mecburiyeti var.

Çevre Lisansı; başlıca olarak aşağıdaki işlemlere ilişkin teknik yeterlilikleri içerir:

 • Biyobozunur atık geri kazanım tesisleri
 • Atık yağ rafinasyon tesisleri
 • Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri
 • Atık pil ve akümülatör geri kazanım tesisleri
 • Ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım tesisleri
 • Tehlikeli atık geri kazanım tesisleri
 • Tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri (Ahşap, Cam, Kompozit, Plastik, Tekstil hariç)

Şüphesiz ki, çevre lisansı kapsamında karşılaşabileceğiniz bir diğer kavram ise ‘Atık Kodu’.

geri kazanım nedir

Atık Kodu Nedir?

Atık Kodu (EWC) yani European Waste Catalogue olarak isimlendirilen bu kod çeşitleri, ürünün kaynağına göre sınıflandırılır. Bu sistem, ürünlerin geri dönüşüme gidip gitmeyeceğini belirlemek için Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından kabul edildi. Atık kodları uluslararası bir genelge ile belirlendiği için değiştirilmesi söz konusu değil. Farklı bir kodlama yapma girişiminde bulunmak, dünya üzerinde bir kriz yaratmak anlamına gelecektir. Aksi takdirde, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların saklanma koşulları hakkındaki düzenlemelerin değişimi, ekolojik sistemimizdeki bütün canlıları kötü bir şekilde etkileyebilir.

Atık kodları sınıflandırılırken ‘toksin, kanserojen madde, patlayıcı, tahriş edici ve korozif vb.’ özellikler dikkate alınır. Canlı sağlığını tehdit eden her türlü atık ‘tehlikeli atık’ olarak adlandırılır. Yönetmeliğin Ek – IV’ ünde ayrı olarak toplanması gereken atıklar, sektör ve alt sektörlere göre atık kodları altı haneli olacak şekilde verilir. İthalat ve ihracat yapan tüm gümrük firmaları bu kodlar üzerinden işlemlerini gerçekleştirir.

Eğer size de bu süreç çok karmaşık ve uzun göründüyse endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü lisans alma sürecindeki bu karmaşık aşamaları işletmeniz için hızlı bir şekilde çözebilmenin tabii ki kolay bir yolu var!

geri dönüşüm ve geri kazanım arasındaki fark

Evreka, Çevre Yönetim Sistemi Kurarken Yanınızda!

Evreka, çevre ve atık yönetimi konusunda sıfır atık uygulamaları ve çevre yönetim sistemleri başta olmak üzere pek çok alanda işletmeniz için sürdürülebilir çözümler geliştiriyor.

Döngüsel ekonomiye uyumlu entegre atık yönetimimiz ile dijital ve  uçtan uca kontrol edilebilen bir atık yönetimi planı oluşturmak mümkün. Çevre yönetimi hizmetlerini yasal düzenlemelere uygun yönetmek ve takibini sağlamak, Evreka Materials’ın tecrübeli ve dinamik ekibi ile çok kolay!

Eğer daha sürdürülebilir bir yaşam için “evet” diyorsanız hemen Evreka ile iletişime geçin!

eKitaplar

Kütüphanemizden en son e-kitapları şimdi indirin.

E-Kitapları İndirin
Explore More Article