Sürdürülebilir Kalkınma Nedir ve Neden Önemlidir?

Genel | 9 dk Okuma
kurumsal sürdürülebilirlik eğitimi

19. yüzyılda yaşanan Sanayi Devrimi’yle beraber dünyada tüketim hızlandı, savaşlarla beraber doğadaki tahribat korkutucu bir aşamaya geldi. Bu bağlamda 1972 yılında Stokholm’de toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Konferansı’nda sürdürülebilir kalkınma üzerine ilk defa konuşuldu. Sürdürülebilir Kalkınma kavramı 1987’de yayımlanan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun raporu ile önem kazandı.

Kısaca sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamına gelir. Bu yüzden de sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan bir kavram.

Planlanması ve işlemesi zor olan bu çok boyutlu stratejiler için1992 yılında Rio’da toplanan Dünya Zirvesi’nde sürdürülebilir eylem planlarının uygulanmalarının izlenip değerlendirilmesi amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (SKK) kuruldu. Bu kapsamda eğitim de ele alınan başlıca konulardan biri.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim İlişkisi Nasıldır?

Sürdürülebilir kalkınma felsefesinin ulusların eğitim sistemlerine entegre etmesi dünyanın geleceği için elzem. Toplum içindeki her bir bireyi erken yaşlarda bu konular hakkında bilgilendirmeli ve yer aldıkları organizasyonlarda aktif bir uygulayıcı olmalarını hedeflemeliyiz.

2004-2014 yılları arasındaki dönem UNESCO tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” yılları olarak belirlenmişti. Gelişmekte olan 88 ülkeye uygulanan ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ile kalkınma arasındaki ilişkiyi inceleyen bir modelin sonuçlarına göre okuma yazma oranının %20’den %30’a çıkışı, GSYİH’da %8’den %16’ya kadar bir artış yarattı.

Sürdürülebilirlik alanında eğitim aldıktan sonra sizin de bu alanda bir eğitmen olmanız mümkün. Eğer siz de eğitim yoluyla sürdürülebilirlik alanında bir profesyonel olmak istiyorsanız, sürdürülebilirlik sertifika programlarına kayıt olup sürdürülebilirlik sertifikası alabilirsiniz. Sertifika programı sayesinde sürdürülebilirlik çözümlerini herhangi bir sektöre entegre etmek için gereken bilgi ve becerileri kazanıp  kurumlara bu yolculukta yönlerini bulmaları için eşlik edebilirsiniz. 

Kurumlar Nasıl Sürdürülebilir Olur?

Sürdürülebilirlik en temel anlamıyla kuşakların gelecek nesilden çalmadan bugünün ihtiyaçlarını bugünkü şartlarla karşılayabilmesidir.

Derinleşen iklim kriziyle birlikte faaliyetlerinin ekonomik boyutunun yanı sıra çevresel ve sosyal boyutunu kamuoyu ile paylaşmayı bir politika haline getiren şirketler oldu.

Halka açık şirketlerin dünya genelinde %70’i kurumsal sorumluluk alanında raporlama yaparken, Global Fortune 250 listesindeki ve 34 değişik ülkede yerleşik çok uluslu şirketlerin %95’i, çevre ve paydaş ilişkilerinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri yıllık finansal raporlarıyla birlikte yayınlıyor. Bu istatistikler de kurumsal sürdürülebilirliğin taşıdığı büyük önemi yansıtıyor.

sürdürülebilir kalkınma ve eğitim ilişkisi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurumsal sürdürülebilirliği kısaca şöyle tanımlayabiliriz:

Şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması ve oluşabilecek risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi.

Şirketlerin mutlak başarıya ulaşması için sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm paydaşların yararlandığı kaynak, uzmanlık, fırsat ve yenilikler bütünü olarak görmesi gerekir.

Kurumsal sürdürülebilirlik felsefesi, sürdürülebilir kalkınma fikrinden doğmuştur.

Öte yandan, bu kavramın çokça karıştırıldığı bir başka alan daha var, sosyal sorumluluk. Kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramları sıklıkla karıştırılıyor. İş etiği açısından ikisi de çok önemli. KSS, faaliyetleri aracılığıyla olumlu bir etki bırakmak için tüm çabanın gösterilmesini sağlamak amacıyla iş planları içinde yer alan bir tür otokontrol yöntemi.

Şirketiniz Yeterince Sürdürülebilir Mi?

Şu temel soruları sormak iyi bir başlangıç olabilir:

 • Kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu benimsiyor musunuz?
 • Ürünleriniz üretimden son tüketiciye ulaşana kadar temiz teknolojiler mi kullanıyorsunuz?
 • Çalışma koşulları etik çerçevede mi işliyor?
 • Paydaşlarınız da yukarıdaki ilkeleri benimsiyor mu?
sürdürülebilir iş modelleri

Sürdürülebilirlikte İnsan Haklarının Yeri

Kurumların insan haklarına yönelik politikalar oluşturup bunu standartlara uygun şekilde raporlaması gerekir. Bu kapsamda en temelde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi baz alınmalı. Daha sonra şu adım atılabilir: 

 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) standartlarına uyup Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesinin (UN Global Compact, UNGC) imzalanıp uygulandığından emin olmalıyız.

Artık sadece kar maksimizasyonunu hedefleyen şirketler oyun dışı kalıyor. Yeni dünya düzeninde kar ederken aynı zamanda paydaşlarınıza karşı olan tüm sorumluluklarınızı yerine getirmek zorundasınız.

Peki, şirketinizin sürdürülebilirliği işinize entegre etmenin kazançları ne olur?

 • Yükselen marka değerinin yanında güven ve itibarınız da  artar.
 • Maliyet tasarrufu beraberinde karınızı artırır.
 • Nitelikli iş gücü için 1 numaralı şirket olabilirsiniz.
 • Yatırımcıların ilgisini çekerek sermayaye daha kolay ulaşırsınız.

Örneğin; Borsa İstanbul, şirketlerin ESG konularındaki uygulamalarını teşvik etmek amacıyla yerel ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapıyor. Yakın bir tarihte devreye giren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi eğer halka açık bir şirket iseniz sizin diğer sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemiş şirketlerle karşılaştırma yapmanıza olanak sağlıyor.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Almaya Ne Dersiniz?

Kurumunuz için sürdürülebilirlik prensiplerini benimseyip uygulamak istiyorsanız ama nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, sizi buraya alalım.

En başta, şirket kültürünüzle uyumlu kurumsal sürdürülebilirlik danışmanlığı firmasının hangisi olduğunu belirlemeniz gerekir.

Firma belirlendikten sonra işletmeniz için uygun sürdürülebilirlik stratejisi tespit edilir. Daha sonra firmanızın  emin adımlarla ilerlemesi için Sürdürülebilirlik Eğitimleri alınması gerekli. Bunları takiben Sürdürülebilirlik Performans Yönetim, Sürdürülebilirlik Raporlaması: GRI ve Karbon Yönetimi yapılır.

Sürdürülebilirlik Raporu 

Sürdürülebilirlik Raporlaması, şirketlerin günlük faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlattıkları raporlardır. 

Sürdürülebilir iş modelleri arasından hangisi sizin için en uygun? Seçtiğiniz sürdürülebilirlik danışmanlık şirketi ilk aşamada şunları belirleyecek:

 • Hangi veriler, nasıl ölçülecek?
 • Ne sıklıkta raporlanacak?
 • Nasıl raporlanacak?

Şirketinizin sürdürülebilirlik yolculuğunda hangi alanlarda ilerleme kaydetmek istediğinizi belirleyip geliştirilen projeler ile sürdürülebilirlik çalışmaları açısından ne kadar yol aldığınızı verilerle sürdürülebilirlik raporu aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Bu rapor sayesinde uzun dönemde tüm paydaşlarınızla beraber nerede olmak istediğinizi net bir şekilde biliyor olursunuz. Kurum içerisinde tepeden tırnağa sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına yönelik bir aksiyon alınır.

kurumsal sürdürülebilirlik eğitimi

Evreka, Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ile Yanınızda!

Tecrübeli ve dinamik ekibiyle Evreka, aşağıda sunduğu hizmetler sayesinde arkanıza yaslanıp işletmeler için genellikle sancılı olan bu süreci en rahat şekilde atlatmanızı sağlayacak:

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • Karbon Ayak İzi Ölçümü
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı
 • Fizibilite Raporu
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması 

Danışmanlık için bugün bizimle iletişime geçin!

eKitaplar

Kütüphanemizden en son e-kitapları şimdi indirin.

E-Kitapları İndirin
Explore More Article