Gemi Atık Takip Sistemi ve Yeni Uygulamalar

Genel | 6 dk Okuma

Doğa alarma geçmiş durumda! Endüstrileşmenin hızlanması, teknolojinin inanılmaz derecede gelişmesi ve artan nüfusumuz dünyanın sırtına büyük bir yük bindiriyor. Özellikle denizlerimiz atık yönetimindeki aksaklıklar sebebiyle ciddi darbe almış durumda ve buna tepki olarak da Marmara denizinde diğer denizlere de etkisi olacak zincirleme sorunlar görüyoruz. Bu tip problemlerin önüne geçebilmek için deniz atığının toplanmasında gemi atık takip sistemi çok önemli hale geliyor.

Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İç İçe

Teknoloji her alanda hayatımızı kolaylaştırdığı gibi, atık yönetimi için de farklı çözüm yolları sunmaktadır. Günümüz şartlarında sürdürülebilir metotlar çok önemli bir zorunluluk haline gelmiştir. Sürdürülebilir çevre bizim, çevremizin ve gelecek nesillerin sağlığı ve kaliteli bir hayata ulaşması için en önemli yapıtaşlarından biridir. 

Teknoloji, deniz atığının yönetimi ve kontrolünde çok önemli bir konumdadır. Deniz atığı sorunu özellikle Türkiye’de zararlı bir seviyeye gelmiş durumdadır. Bu sebeple deniz atığı yönetiminde yeni atık yönetimi uygulaması entegrasyonu da bir şart haline gelmiştir. Bu yöntemler de teknolojiyle iç içe olan sürdürülebilir perspektiflere dayanmaktadır. 

gemi atık takip sistemi

Deniz Atığı Yönetiminde Yeni Uygulamalar

Sağlıklı bir çevrenin gereksinimlerine yeni atık yönetimi yönetmeliği ile cevap vermek gerekmektedir. Bu sebeple gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği çerçevesinde atık taşıyan gemilerin karaya yanaşması ve atıkların karadan çöp kamyonlarına bırakılarak taşınması konusunda yeni bir yönetmeliğe imza atıldı. Bu sayede deniz atığı üzerindeki kontrolün en yüksek düzeye çıkarılması amaçlanıyor.

2011 yılından beri Türkiye’de Gemi Atık Takip Sistemi kullanılmakta. Bu sistem sayesinde atığın toplanmasında bertarafına kadar olan süreç elektronik ortamdan takip edilmektedir ve entegrasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. Bu elektronik sisteme entegre edilecek yeni teknolojilerle beraber deniz atığı yönetimi tamamıyla kontrol altına alınabilir. 

gemi atık takip sistemi

Yeni ortaya çıkan yönetmelikte olası istenmeyen hataların engellenmesi için teknoloji ve elektronik platformlarla tam entegrasyon bir zorunluluktur. Bu anlamda gemi atık takip sisteminin yanında hepsi bir arada donanım ve yazılım çözümleri kullanmak önemli bir fark yaratacaktır. Bu entegrasyon sayesinde bir yandan araç takip sistemi için kullanılan donanım sayesinde optimizasyon hedeflenen düzeye çıkarken bir yandan da tüm süreç boyunca kontrol elimizde olacaktır.

Yeni Yönetmeliğe Uygulanabilir Teknolojilerin Faydaları

Günümüzde karadaki atık yönetiminde kullandığımız gelişmiş metotları, denize de entegre etmemiz mümkün. Burada da yeni yönetmelikle beraber GPS, RFID ve IoT teknolojileri kullanılarak süreçteki kontrol maksimuma ulaştırılıp operasyonel mükemmellik sağlanabilir. Bu kontrol artışı aynı zamanda süreçte öngörülemeyen her türlü hatanın da elimine edilmesine yardımcı olur ve daha güvenli bir atık yönetiminin kapılarını açar.

Bunların yanında deniz atığı yönetimi bir dokümantasyonun ve belgelenmenin gerçekleştiği bir alan. Bu kadar yüksek düzeyde verinin toplanması ve raporlanması da uzun süre alıyor. Bu sebeple yazılım sistemleri sayesinde burada kaybedilen vakti minimuma indirmek mümkün. Böylece hem daha doğru hem de daha hızlı veri yönetimi sağlanabilir.

Bu faydalara ek olarak, biliyoruz ki burada birçok sürecin senkronizasyonun iyi sağlanması gerekiyor. Bunların yönetimi ve takibinin en iyi yapılabileceği ortamlar da hepsi bir arada platformlar. Bu platformlar kullanılan donanım ve yazılımları etkili bir şekilde yönetmemize ve işlemleri en efektif ve verimli şekilde gerçekleştirmemize yardımcı olur. Bu sayede hem etkili bir optimizasyon hem de kontrol sağlayabiliriz.

gemi atık takip sistemi

Evreka

Evreka olarak bu sürece birçok yönden katkı sağlayabileceğimizi biliyoruz. Her gün atık yönetimi alanında daha ileriye gitmek, sürdürülebilir bir çevre sağlamak ve güzel bir gelecek vadetmek umuduyla sizi yenilikçi çözümlerle buluşturuyoruz. Biliyoruz ki deniz atığı yönetiminde kullanılacak olan sürdürülebilir gemi atık takip sistemleri hepimiz için daha güvenli ve yaşanabilir bir çevre anlamına geliyor. 

Sağladığımız atık yönetimi çözümleri oldukça özelleştirilmiş olup spesifik sorunlarla uğraşırken çözüme ulaşma yolunda size yardımcı olacaktır. Bu anlamda etkili donanım ve yazılım çözümleri ile sizi buluşturup her türlü deniz atığı yönetimi sürecinde size hepsi bir arada platformla sunarak operasyonel mükemmelliğe erişmeniz için gayret ediyoruz.

Siz de bu deniz atığı yönetiminde en iyi çözüme ulaşmak için bir yol arıyorsanız bizimle iletişime geçin!

eKitaplar

Kütüphanemizden en son e-kitapları şimdi indirin.

E-Kitapları İndirin
Explore More Article