Atık Yönetiminde Vatandaşların Rolü Nedir?

Kentsel Katı Atık | 5 dk Okuma
Citizen Contribution in Waste Management

Bireyler, atık yönetimini genellikle belediyelerin veya atık yönetimi şirketlerinin görevi olarak görür. Ancak bireyler de tüketim ve bertaraf süreçlerinde hayati bir rol oynamaktadır. Atık faktörü, bir toplumun tüm ekonomik, sosyal ve genel sağlık işlevlerini etkileyebilir. Bu nedenle minimum atık üretiminde vatandaşların işbirliğini ve sorumluluk duygusunu artırmak için harekete geçilmelidir.

Kentsel Katı Atıkların Anlamı

Kentsel Katı Atık; çöp, kül, tıbbi atık ve diğer tüm endüstriyel olmayan katı atıklar dahil olmak üzere belediye, topluluk, ticari, kurumsal ve rekreasyonel faaliyetler tarafından üretilen atıklardır. Bu tür atıklar nereden geliyor? Kentsel Katı Atıklar evler, ofisler, oteller, mağazalar, okullar ve diğer kurumlar tarafından üretilir. Ana bileşenleri gıda atıkları, kağıt, plastik, paçavra, metal ve camdır. Bununla birlikte, yıkım ve inşaat kalıntıları genellikle toplanan atığa dahil edilir. Elektrikli ampuller, piller, otomotiv parçaları, atılmış ilaçlar ve kimyasallar gibi küçük miktarlı tehlikeli atıklar da vardır.

Kentsel Katı Atığın anlamını kısaltmak gerekirse, doğası gereği benzer olan bazı ticari ve endüstriyel atıkları da içermesine rağmen, esas olarak evlerde üretilen atıklara denir.

Güncel Durum

Bir ev halkı halihazırda çeşitli türde atıklar üretmektedir ve bu evdeki vatandaşlar uygun sınıflandırma ve bertaraf etme konusunda harekete geçmemektedir. Atık malzemelerin hacmindeki artış ve atık çeşitliliği, atık toplama ve bertarafının karmaşıklığına neden olur. Büyük şehirlerde atık bertarafı ve belediyelerde katı atık yönetimi, kötü sonuçları her geçen gün artan bir sorundur. Toplama, taşıma ve bertaraflarının ülkeye getirebileceği çok yüksek maliyetlerin ötesinde, sosyal ve çevresel riskleri de çok ağırdır.

Daha önce de belirtildiği gibi, atık yönetimi, çevre sorunlarının önemi nedeniyle, hükümet ve şehir yetkilileri veya atık yönetimi şirketleri tarafından dikkate alınıyor. Vatandaşlar, endüstriyel tüketimin yanında atık oluşturan en büyük kesimlerden biridir. Bu yüzden, uygun bertaraf süreçlerinde rol almalıdırlar.

Atık yönetimi her vatandaşın bir sorumluluğu ve görevi olmalıdır. İnsanların bu konuda bilinçlendirmesi gerekmektedir. Vatandaşlar etkili bir şekilde geri dönüşüm yapmazlarsa, sadece aynı malzemeden yapılmış yeni ürünler satın almak için maddi bir bedel ödemekle kalmayacak, aynı zamanda kirlilik çevreyi etkilediği için gezegen sağlığı da etkilenecektir. Şu anda vatandaşların farkında olmadığı şey geleceği uzun vadeli görmemeleridir.

Ne Yapabiliriz?

Vatandaşların harekete geçmesini teşvik etmenin birkaç yolu vardır. Halkın bilinçlendirilmesi ile vatandaşların bireysel katkıları artırılabilir. Hane halkının atık süreci hakkındaki bilgileri, bireylerin sosyal katılımı, atık toplama sisteminin uygun şekilde kullanımı ve kamu bilgilendirme programları aracılığıyla iyileştirilebilir. Alınabilecek diğer bir önlem, vatandaşların 3R (Reduce,Reuse,Recycle) Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür ile atık yönetimine yönelik istekliliğini artırmaktır. Farkındalığı artırmak, başlamak için harika bir nokta olsa da, yeterli değildir. Vatandaşların nasıl katkıda bulunabileceklerini ve çabalarının ne kadar kolay ve etkili olacağını görmeleri gerekir.

Akıllı Atık Yönetimi

Atık yönetimi sürecine vatandaşların katılımını artırmak için onlara eylemleri basitleştiren ve hem atık işleyiciye hem de topluma fayda sağlayan akıllı çözümler sunmalıyız. Vatandaş Yönetimi, bir atık yönetim uygulamasıdır. Vatandaş Yönetimi modülü ile yetkililer vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri tek bir ekranda görüntüleyebiliyor. Sakinler, atık konteynerlarının yerini bulup izleyebilir ve siparişleri, talepleri ve şikayetleri iletebilir. Vatandaşları yanlış atık uygulamalarından uzaklaştırmak ve yerel yönetimlerin kurallarını uygun şekilde uygulamak çevreye faydalı olacaktır.

Evreka’nın benzersiz Vatandaş Yönetimi sistemi, işletmenizin tüm vatandaş ilişkilerini kapsar. Vatandaşınızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlayabilir, hizmet kalitenizi artırabilir ve nihayetinde mutlak vatandaş memnuniyetini sağlayabilirsiniz. Bir uzmanla konuşun ve demo talep edin.

eKitaplar

Kütüphanemizden en son e-kitapları şimdi indirin.

E-Kitapları İndirin
Explore More Article