Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Kanun) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişilere, Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Evreka Yazılım Donanım Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (Şirket) bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, bu formun çıktısı alınarak, başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile veya noter vasıtası ile ya da başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Formun tamamına aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.

Formu doldur