AB Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi Politikaları

Şimdi İndirin

Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi ve atık yönetimi düzenlemelerine uyum sağlamayı hedefleyen işletmeler için hazırladığımız güncel ve ayrıntılı bilgiler sunan e-kitabımızı indirin. Atık yönetimi sürecini dijitalleştirin ve şirketiniz için stratejik kararlar almaya başlayın!

AB Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi Politikaları

İçerik bilgileri

  • Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planı
  • Avrupa Yeşil Mutabakatı
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi
  • AB Tek Kullanımlık Plastik Direktifi

Şirketinizi doğrudan etkileyebilecek tüm AB regülasyonlarını anlatıyoruz.

Avrupa Birliği'nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Yeşil Mutabakat gibi önemli düzenlemeleri, AB sınırları içinde faaliyet gösteren tüm şirketleri kapsar. Bu düzenlemeler, işletmelerin atık üretimini azaltma, geri dönüşüm oranlarını iyileştirme ve geri dönüştürülebilir ham maddelerin kullanımını artırma konusunda proaktif adımlar atmasını zorunlu kılar.

Bu e-Kitap, sizlere AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat, CSRD ve diğer güncel düzenlemeler hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, atık yönetimi süreçlerinizi dijitalleştirmenin önemini anlatır ve bu düzenlemelere nasıl etkili bir şekilde uyum sağlayabileceğinizi gösterir.

Get your reservation now for more info about waste management!

Demo Talebi