ROI-calculator

Bereken hoeveel Evreka uw investeringen kan verbeteren

Geavanceerde ROI-calculator
Software oplossingen

Personeelsbeheer

Verbeter de prestaties van uw personeelsbeheer met maximale controle.

Hoe wij helpen

Naadloze integratie van de speciaal ontworpen Evreka Workforce, Evreka CaptainApp en het All-in-One Evreka Platform stelt managers in staat om de menselijke hulpbronnen uitgebreid te beheren. De wekelijkse verloven en werkdagen van de werknemers kunnen gemakkelijk en digitaal door de managers weergegeven worden, en er kan naadloos gecommuniceerd worden. Zo worden de taken aan de juiste werknemer op het juiste moment toegewezen en kan de meest nauwkeurige planning worden gemaakt wat betreft OHS, aanwezigheid en ploegenplan.

Managers kunnen de aanwezigheid en de locatie van de werknemers volgen. Deze oplossing maakt een einde aan het papierwerk en geeft de beheerders de meest actuele informatie. Er wordt op toegezien of de taken al dan niet worden uitgevoerd, en problemen in verband met de kwaliteit van de dienstverlening worden voorkomen door snel in te grijpen. Aldus is de tevredenheid van de klant verzekerd. Dankzij de constante controle is het ook mogelijk om snel te reageren wanneer zich een veiligheidsprobleem voordoet.

Managers kunnen snel actie ondernemen voor onverwachte situaties door onmiddellijk meldingen uit het veld te ontvangen. Bovendien krijgen de managers een gedetailleerd verslag over het gedrag van de chauffeurs. De gemiddelde snelheid, het gemiddelde brandstofverbruik, de pauzetijden, het volgen van de route, het aantal voltooide taken, de naleving van de verkeersregels, de gezondheids- en veiligheidsstatus van de chauffeurs kunnen worden gevolgd.

De prestaties van de werknemers worden gemeten en geëvalueerd aan de hand van de prestatiecriteria van het management. Bovendien worden alle gegevens opgeslagen en retrospectief gerapporteerd voor prestatievergelijkingen tussen werknemers. Deze vergelijkingen zorgen voor een betere kwaliteit van de dienstverlening.

Als u uw bedrijfsprestaties wilt verbeteren, beschouw dan de Evreka werknemersoplossing als het belangrijkste onderdeel van uw afvalbeheer.

Wat bieden wij u?

Frontlijnwerkers zijn een belangrijke hulpbron voor zowel overheidsinstanties als particuliere bedrijven. Ervoor zorgen dat zij hun taken uitvoeren en alle verstoringen vermijden om hun gezondheid en veiligheid te handhaven zou de prioriteit van de industrie moeten zijn, maar hoe kunnen wij daar zeker van zijn zonder hen te volgen? Ook kunnen de bestaande technieken geen naadloze coördinatie bieden en kan de prestatie-evaluatie niet efficiënt worden uitgevoerd zonder gegevens.

Maak kennis met de Employee Management Solution van Evreka om uw human resources beter te beheren.

Neem contact met ons op. Download ons succesverhaal

Andere verwante oplossingen

Operationeel management

Workforce - employee management

Evreka WorkForce

intelligence

Intelligence