Privacybeleid

In dit privacybeleid worden de methoden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens die u verstrekt via www.evreka.co (Website), beheerd door Evreka Yazılım Donanım Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Evreka), en uw technische en web browsing informatie van bepaalde types.

Evreka vindt uw veiligheid belangrijk en draagt er zorg voor transparant te zijn over de verwerking en opslag van uw gegevens. Deze Privacy Policy biedt een algemeen kader met betrekking tot welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze gegevens worden gebruikt, met wie, hoe en met welk doel deze worden gedeeld, wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Lees dit Privacybeleid voordat u de Website gebruikt en/of uw persoonsgegevens verstrekt. Indien u dit Privacybeleid goedkeurt of de Website blijft gebruiken zonder dit Privacybeleid goed te keuren, erkent u dat uw persoonlijke en/of niet-persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt, geregistreerd, opgeslagen en bewaard voor de termijnen die in dit Privacybeleid zijn bepaald, geanalyseerd, geclassificeerd, bijgewerkt, overgedragen en zullen worden doorgegeven aan derde handelspartners en/of consultants met het oog op het verlenen van Evreka-diensten.

Eenieder die dit Privacybeleid goedkeurt of die de Website blijft gebruiken zonder dit goed te keuren, stemt er uitdrukkelijk mee in dat, binnen de hieronder opgesomde beperkingen, zijn gegevens die op al dan niet geautomatiseerde wijze zijn verkregen, worden verwerkt of geregistreerd, en dat deze gegevens worden verwerkt, opgeslagen en bewaard, geanalyseerd, geclassificeerd, bijgewerkt, naar het buitenland en/of het thuisland worden overgebracht gedurende een bepaalde periode of, indien een wettelijke periode is bepaald, gedurende een dergelijke wettelijke periode of gedurende een verklaarde/te verklaren periode, en dat deze gegevens worden overgebracht naar derde handelspartners en/of adviseurs met het oog op het verlenen van Evreka-diensten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u identificeren of die gebruikt kunnen worden om u te identificeren. De gegevens die u via de Website met Evreka deelt, vallen allemaal onder de persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw geloofsbrieven, naam, achternaam, geboortedatum, woonplaats/land, regio, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, huisadres, internetprotocoladres (IP-adres), curriculum vitae-informatie.

Welke informatie wij verzamelen

Door uw gebruik van de Website kunnen wij door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen via de volgende kanalen:

(a) Communicatie Formulieren: Wij verkrijgen uw contactinformatie, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en land/regio via communicatieformulieren op de Website (via de tabbladen Over ons, Contact met ons opnemen, Abonnement en E-Bulletin Registratie)

(b) Aanvraagformulieren: Wij verkrijgen uw contact- en aanvraaggegevens, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, land/regio en details van uw aanvraag die u ons verstrekt via aanvraagformulieren op de Website (Demo Aanvraag, Praat met een Expert en Real-Time Tekstondersteuning)

(c) Sollicitaties: Wij verkrijgen uw informatie, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, huidige bedrijfsnaam, Linkedin/portfolio/website-informatie als u ervoor kiest om ons die te verstrekken en informatie op uw cv en sollicitatiebrief zoals; opleidings- en trainingsinformatie, werkervaringsinformatie, contactinformatie van referentiepersonen en andere informatie die u ervoor kiest om ons te verstrekken (via het tabblad Carrière).

Hoe wordt informatie gebruikt en beschermd?

De informatie die door Evreka wordt verzameld, kan op verschillende manieren collectief worden gebruikt om de dienstverlening van Evreka te optimaliseren, te verbeteren en om de databank te verrijken en de dienstverlening die via deze databank aan de gebruikers wordt aangeboden, te verbeteren. Evreka kan deze informatie gebruiken voor het beheer van de Website, beveiliging, promotionele activiteiten, onderzoek en analyse.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

(a) Naleving: om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. De informatie in communicatieformulieren, aanvraagformulieren en sollicitatieformulieren kan worden verwerkt met het oog op naleving.

(b) Klantenservice: om u een antwoord te geven op uw vragen (bijv. over producten, diensten of garanties) en om een afspraak te maken met een Evreka-deskundige; om u whitepapers, rapporten en andere documenten over ons bedrijf, onze producten en diensten te verstrekken; en om u in staat te stellen evenementen (intern en extern) en webinars bij te wonen. De informatie in communicatieformulieren en aanvraagformulieren kan worden verwerkt met het oog op het verlenen van klantendiensten.

(c) Marketing: om marketingcommunicatie te versturen (bijv. nieuwsbrieven over de laatste trends en technologieën, en nieuws over ons bedrijf, evenementen, nieuwe producten en diensten, en updates/nieuws over bestaande producten en diensten) en om marktonderzoek te doen. De informatie in communicatieformulieren en aanvraagformulieren kan worden verwerkt met het oog op marketing.

(d) Werkgelegenheid: om uw profiel, attitudes en professionele vaardigheden te evalueren in het kader van de personeelsselectie van Evreka. De informatie in sollicitaties kan worden verwerkt met het oog op het voeren van werkgelegenheidsprocessen.

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende:

Voor informatie binnen Communicatieformulieren en Aanvraagformulieren: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om een contract met u aan te gaan om als gebruiker klantendiensten te verlenen of, op uw verzoek, om precontractuele maatregelen te nemen.

Voor informatie binnen Sollicitatieformulieren: om uw sollicitatie te beheren en uw toestemming te verkrijgen indien speciale categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, en om op uw verzoek precontractuele stappen te ondernemen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de beginselen van juistheid, rechtmatigheid en transparantie. U kunt erop vertrouwen dat wij passende veiligheids-, technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico van ongeoorloofde toegang tot en accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Wij zorgen ervoor dat de aan ons gelieerde derde dienstverleners die namens ons toegang hebben tot of omgaan met persoonsgegevens, dezelfde waarborgen hanteren.

Opdat u van de door Evreka verleende diensten kunt profiteren, wordt alle ontvangen informatie beschermd in overeenstemming met onze verplichtingen op grond van de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens die op ons van toepassing is.

Websites en toepassingen van derden

Evreka kan van tijd tot tijd informatie en links naar websites van derden toevoegen op Website, promotionele mails of advertenties. Wanneer u toegang tot andere websites door te klikken op deze links, deze sites of hun toepassingen niet onder onze controle, en deze Privacy Policy is niet van toepassing op deze andere sites die u kunt openen.

Gebruik van cookies

Cookies, of javascript codes om gebruiksgegevens te analyseren, of gelijkaardige tracking data kunnen op uw computer geplaatst worden tijdens uw verblijf op de Website. Cookies bestaan uit eenvoudige tekstbestanden en bevatten geen identiteits- of andere privé-informatie. Hoewel ze geen dergelijke persoonlijke informatie bevatten, slaan cookies uw sessie-informatie en soortgelijke gegevens op en kunnen ze dezelfde gebruiken om u bij een volgend bezoek te herkennen. Met cookies kunnen wij u gepersonaliseerde diensten aanbieden, uw identiteit verifiëren wanneer u onze platforms bezoekt en onze diensten verbeteren. Om haar bezoekers beter van dienst te kunnen zijn, verzamelt, verwerkt en deelt Evreka uw surfgegevens met derden en slaat deze veilig op in het kader van haar wettelijke verplichtingen, voor zover deze niet worden gebruikt buiten de in deze Privacy Policy aangegeven reikwijdte en strekking.

Evreka kan uw persoonsgegevens onthouden door middel van cookies of andere technologieën, zoals secties die u vaak bezoekt na het invoeren van een gegevensveld op Onze Website. Deze technologieën maken het u ook gemakkelijk om ons in staat te stellen een betere service te verlenen, Onze Website te personaliseren op basis van bezoekersvoorkeuren, statistieken op te stellen, trends te analyseren en Onze Website voor dergelijke doeleinden te beheren en te verbeteren. Sommige delen van Onze Website werken mogelijk niet zonder gebruik van deze passieve informatieverzamelende technologieën.

Wij gebruiken cookies om aspecten te analyseren/voorspellen met betrekking tot uw persoonlijke voorkeuren, de sector waarin u werkt, uw aankopen van onze producten, uw ervaring met onze producten en door gebruikers gegenereerde inhoud, en in het algemeen uw interesses en gedrag bij het gebruik van Website, om producten en diensten aan te bieden die op u zijn afgestemd en om gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

Soorten cookies. Wij gebruiken sessiecookies en permanente cookies op de Website. De sessie-ID cookie vervalt wanneer u uw browser sluit. De permanente cookie blijft op uw harde schijf totdat u deze verwijdert of totdat deze verloopt. U kunt permanente cookies verwijderen en zowel sessiecookies als permanente cookies weigeren door de instructies van uw internetbrowser te volgen.

Met sommige internetbrowsers kunt u het gebruik van cookies en andere technologische traceringsmiddelen beperken of zelfs blokkeren. Raadpleeg de informatie van uw internetbrowser om deze opties te kennen.

Als u permanente cookies en/of sessiecookies weigert, kunt u de Website blijven gebruiken. Het is echter mogelijk dat u geen toegang hebt tot alle functies van de Website of dat uw toegang beperkt is.

Cookies van derden. Derden van Evreka kunnen gebruik maken van cookies, zoals onze zakelijke partners, advertentieplatforms, social media-platforms en partijen die analytische informatiediensten leveren, om cookies op uw apparaten op te slaan. Voor gedetailleerde informatie over deze cookies verwijzen wij u naar het privacy- en/of cookiebeleid van deze externe instellingen en organisaties.

Delen van gegevens

Evreka mag niet-persoonlijke (anonieme) geaggregeerde informatie delen met derden. Evreka kan persoonsgegevens delen met dienstverlenende bedrijven (zoals centra voor gegevensverwerking of centra voor klantenservice), met inachtneming van haar eigen wettelijke verplichtingen. Deze dienstverleners zijn verantwoordelijk voor de bescherming van deze informatie.

Evreka mag uw persoonsgegevens delen met overheidsinstellingen en organisaties die gemachtigd zijn om persoonsgegevens op te vragen zodat Evreka haar wettelijke verplichtingen kan nakomen (in gevallen waarin Evreka verplicht is om kennisgevingen te doen in verband met de bestrijding van criminaliteit en bedreigingen van de staatsveiligheid en de openbare veiligheid).

Evreka kan informatie delen met derden indien zij van mening is dat een redelijke openbaarmaking vereist is in gevallen waarin zij daartoe wettelijk gemachtigd is om haar voorwaarden na te komen of om de veiligheid van transacties of gebruikers te waarborgen.

Indien u een in de EU gevestigde persoon bent, dient u er rekening mee te houden dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Turkije zijn gevestigd. In dergelijke gevallen zal Evreka passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er waarborgen aanwezig zijn door na te gaan of (i) derden gecertificeerd zijn in het kader van het Privacy Shield of (ii) er door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften van kracht zijn of (iii) er door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen met de derde partij zijn overeengekomen.

Bewaartermijn van de gegevens

Uw persoonsgegevens zullen door ons worden bewaard

Voor contractuele doeleinden: gedurende de gehele duur van uw bezoek aan de Website en, gedurende de periode van 10 jaar die noodzakelijk is voor (i) de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en het bijhouden van de boekhouding van Evreka en (ii) het nakomen van wettelijke verplichtingen die op Evreka van toepassing zijn. Gelieve er rekening mee te houden dat de verjaringstermijnen en andere toepasselijke voorschriften per rechtsgebied kunnen verschillen

Voor het versturen van nieuwsbrieven, reclamemateriaal en andere mededelingen over nieuwe producten/diensten en updates/nieuws over bestaande producten/diensten, en voor het uitvoeren van enquêtes, onder meer over klanttevredenheid: gedurende 24 maanden vanaf het verzamelen ervan, tenzij het volgens de toepasselijke wetgeving noodzakelijk of toegestaan is om ze langer te bewaren

voor het analyseren/voorspellen van aspecten met betrekking tot uw persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag om op u afgestemde producten/diensten aan te bieden en om gepersonaliseerde reclame te maken: gedurende 12 maanden vanaf het verzamelen ervan, tenzij het volgens de toepasselijke wetgeving noodzakelijk of toegestaan is om ze langer te bewaren.

De gegevens worden gewist of geanonimiseerd aan het einde van de hierboven vermelde perioden.

Wijzigingen en updates

Dit Privacybeleid kan worden herzien en bijgewerkt als er nieuwe functies worden toegevoegd aan digitale platforms of als er nieuwe suggesties worden ontvangen van onze gebruikers. In dat geval zullen wij u echter op de hoogte brengen door de aangebrachte wijzigingen te publiceren. In sommige belangrijke gevallen kunnen wij u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen via e-mail of een andere opmerkelijke manier om u op de hoogte te brengen, met bijkomende kennisgevingen, indien nodig.

Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht om te worden geïnformeerd over het volgende:

  • of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt
  • informatie over de verwerking te vragen indien zijn/haar gegevens zijn verwerkt
  • de herkomst van de persoonsgegevens
  • het doel en de methoden van gegevensverwerking en of de verwerking in overeenstemming is met het aangegeven doel
  • de logica die wordt toegepast op de elektronisch verwerkte gegevens
  • de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke en de gegevensverwerkers
  • de identiteit van de personen of categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten het land kunnen worden toegezonden of die uw gegevens kunnen verkrijgen als aangewezen vertegenwoordigers van ons bedrijf in het land waar u woont of als personen die gemachtigd zijn om uw gegevens te verwerken

U hebt eveneens het recht om:

(a) uw gegevens te laten bijwerken, corrigeren en aanvullen,

(b) de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken tot de reikwijdte van de toestemming die u hebt gegeven door deze kennisgeving te aanvaarden

(c) onrechtmatig verwerkte gegevens te laten wissen, anonimiseren of blokkeren

(d) een verklaring te eisen dat de personen/ondernemingen waaraan wij uw gegevens meedelen of verspreiden, in kennis zijn gesteld van en volledige informatie hebben ontvangen over de onder a) en b) hierboven bedoelde handelingen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een inspanning vergt die duidelijk niet in verhouding staat tot het recht dat moet worden beschermd,

(e) te verzoeken om mededeling van de overeenkomstig de punten a) en c) verrichte handelingen aan derden aan wie persoonsgegevens zijn doorgegeven

(f) de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd formaat dat gewoonlijk wordt gebruikt en door elektronische apparaten kan worden gelezen, te verkrijgen en de gegevens rechtstreeks of via Evreka aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te doen doorgeven (de zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid),

(g) Bezwaar te maken tegen het optreden van enig voor haar/hem nadelig resultaat door middel van analyse van persoonsgegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen,

(h) om vergoeding van de schade te verzoeken indien de betrokkene schade lijdt ten gevolge van een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om, geheel of gedeeltelijk, bezwaar te maken tegen:

  • de verwerking, op legitieme gronden, van uw persoonsgegevens, met inbegrip van gegevens die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld,
  • de verwerking van uw persoonsgegevens om profilering uit te voeren, om u reclamemateriaal en rechtstreekse verkoopberichten toe te zenden, en om marktonderzoeken of commerciële communicatie uit te voeren.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar het hoofd van de afdeling Naleving: mehmet@evreka.co

Contactgegevens

Evreka Yazılım Donanım Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.treedt op als de Gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı Halıcı Apt. Nr.: 33 Çankaya/Ankara/Turkije. Stuur een e-mail naar info@evreka.co om contact met ons op te nemen in dit verband.

Indien u meer informatie wenst over de wijze waarop u uw bovengenoemde rechten kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met het hoofd van de afdeling Naleving, op mehmet@evreka.co.