Evreka360 Privacybeleid

Klik op de onderstaande links om het privacybeleid in andere talen te lezen.

Arabic
Chinese
French
Hebrew
Spanish

Laatst bijgewerkt: 06 oktober 2022

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit privacybeleid is tot stand gekomen met de hulp van de Gratis generator voor privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter heeft, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:
Account betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten .

Applicatie betekent het door het bedrijf geleverde softwareprogramma dat door u is gedownload op een elektronisch apparaat, genaamd Evreka360

Company (in deze overeenkomst “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd) verwijst naar Evreka, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı, Halıcı Yazılımevi No:33, 06800 Çankaya/Ankara.

Land verwijst naar: Turkije
Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet. Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
Dienst verwijst naar de Applicatie.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om services met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen analyseren hoe de Service wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

Verzamelen en gebruiken


van uw persoonlijke gegevens Soorten gegevens Verzamelde

persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze service, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres
Voornaam en achternaam Telefoonnummer
Adres, staat, provincie, postcode, plaats Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat identificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat.

Informatie verzameld tijdens het gebruik van de applicatie
Tijdens het gebruik van onze applicatie kunnen we, om functies van onze applicatie te bieden, verzamelen, met uw voorafgaande toestemming:

informatie over uw locatie

foto’s en andere informatie uit de camera en fotobibliotheek van uw apparaat

We gebruiken deze informatie om functies van Onze Service, om Onze Service te verbeteren en aan te passen. De informatie kan worden geüpload naar de servers van het bedrijf en/of de server van een serviceprovider of het kan eenvoudig op uw apparaat worden opgeslagen.

U kunt de toegang tot deze informatie op elk moment in- of uitschakelen via de instellingen van Uw apparaat.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.

Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de service te beheren. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de dienst.

Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.

Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit of als onderdeel van faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers behoren tot de overgedragen activa.

Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze service, producten, services, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties delen:

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleid af te dwingen.Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of als We wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de bedrijfskantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.Het bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld, te verwijderen of te verzoeken dat wij helpen bij het verwijderen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.Onze Service kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u binnen de Service te verwijderen.U kunt uw informatie op elk moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij uw account, als u die heeft, en naar het gedeelte met accountinstellingen te gaan waarmee u uw persoonlijke informatie kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot, correctie of verwijdering van persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt.Houd er echter rekening mee dat het mogelijk is dat we bepaalde informatie moeten bewaren wanneer we een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben om dit te doen.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties
Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten
Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens in goed vertrouwen bekendmaken dat een dergelijke actie nodig is om: te

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De dienstverleners die wij gebruiken, hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens. Deze externe leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over uw activiteit op onze service over in overeenstemming met hun privacybeleid.

Gebruik, prestaties en diversen

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om onze service beter te verbeteren. Google PlacesGoogle Places is een service die informatie over plaatsen retourneert met behulp van HTTP-verzoeken. Het wordt beheerd door Google Google Places-service kan informatie van u en van uw apparaat verzamelen voor veiligheidsdoeleinden.De informatie die door Google Places wordt verzameld, wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder nodig heeft, kunnen we de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact

Op Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: